Започва публична консултация за ревизия на Националния FSC страндарт за БългарияPosted on 01 November 2021
WWF участва в подготовката на доклада за необходимите промени в Националния FSC стандарт
© WWF
Националният FSC стандарт на България влезе в сила на 16 август 2017 г. и, съгласно изискванията на FSC, като всеки национален стандарт, подлежи на ревизия пет години след датата на публикуване. През пролетта на 2021 г. WWF България, заедно с Националната работна група, изготви доклад за промените, които трябва да бъдат отразени в новия вариант на стандарта, а в края на юли, заявлението за ревизия получи одобрение от отделa за политики и стандарти към FSC.
 
През есента Националната работна група по стандарта и техническите експерти работиха по разработването и промяната на част от съществуващите критерии и индикатори. Дейността им имаше два основни аспекта:
 
1) адаптация на всички приложими промени и нововъведения, които са иницирани от FSC  през последните години;
 
2) разработване на нови и допълване на действащи в момента индикатори на Националния стандарт, за които след проведените консултации със заинтересовани страни през 2018 г. беше установено, че имат нужда от изменения. 
 
Настоящият документ представлява първи вариант на ревизирания стандарт, който се подлага на обсъждане от заинтересованите страни, а предложените промени са отбелязани в червен цвят. Документът може да бъде изтеглен от тук.
 
Публичната консултация се провежда в периода 01 ноември – 31 декември 2021г. Ако имате коментари или предложения изпратети ги на е-мейл адрес: fcic@wwf.bg.
 
Очаква се процесът на ревизия с всички окончателни промени да приключи до края на месец март 2022 г. 
 
Какво представлява Националният FSC стандарт на България?
 
Националният FSC стандарт на България – FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 FSC – е първият национален FSC стандарт за управление на гори в страната. Той беше разработен в периода август 2014 - октомври 2016 г. на основата на консенсус между членовете на Националната работна група. Стандартът беше одобрен през октомври 2016 г. от Комитета за политики и стандарти на FSC.
 
Процесът по създаването на един национален стандрт следва изискванията на редица нормативни документи на FSC. Целта е да се хармонизира и да се подобри прозрачността при вземането на решения за сертифициране между отговорните органи в регионите и страните в различни части на света. 
 
Стандартът важи на цялата територията на България и се прилага за всички горски стопанства, желаещи да се сертифицират по системата FSC.
 
 
Допълнителна информация за процеса по разработване на стандарта, както и за неговата последваща ревизия можете да получите от председателя на Националната работна група Нели Дончева (ndoncheva@wwf.bg) и координатора на работната група Яна Барзова (fcic@wwf.bg)
WWF участва в подготовката на доклада за необходимите промени в Националния FSC стандарт
© WWF Enlarge