Дърва за огрев - как да проверим дали са законно добити?Posted on 28 September 2021
Как да разберем дали дървата ни за огрев са добити законно?
© WWF
Преди броени дни настъпи есента, а с това и сезонът, в който започваме да мислим как да се отопляваме през предстоящите зимни месеци. Една от възможните опции, която мнозина предпочитат, е чрез дърва за огрев. В идните седмици се очаква активно пазаруване на дървесина за печките и камините в дома. Но възможно ли е, купувайки дърва за огрев, ние всъщност да подпомагаме порочния бизнес с незаконната сеч? Уви, възможно е! Затова природозащитната организация WWF и Изпълнителната агенция по горите предлагат няколко съвета, следването на които ще ни предпази от този риск:

1. при купуването на дърва за огрев да изискваме оригинала на превозния билет и да проверим достоверността му на tickets.iag.bg;

2. дървесината трябва да има контролна горска марка, производствена марка или общинска марка;

3. при основателни съмнения за незаконна сеч или транспорт да сигнализираме на телефон 112;

Важно! Дървесина, която не е придружена от превозен билет, не е маркирана или данните на притежателя ѝ не съответстват на вписаните, подлежи на отнемане, а притежателят ѝ – на глоба.

Чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от около 150 млн. лева годишно. Освен че водят до сериозни финансови загуби за държавния бюджет, нелегалните сечи влошават съществено производствените, водоохранните и природозащитни функции на горите.

Като част от работата си по опазването на дивата природа WWF разработи мобилното приложение „Спаси гората“. С негова помощ в няколко кратки стъпки вече всеки може да подаде сигнал ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия в гората. Приложението може да бъде изтеглено безплатно от Google Play или от сайта на WWF. То дава възможност за подаване на три типа сигнал: за незаконна сеч, за камион с незаконна дървесина и за природно бедствие. Как да разпознаем камион, превозващ незаконно добита дървесина, можем да научим тук:
 


Освен, че можем да спомагаме за контрола върху незаконната сеч, можем да опазваме природата и по още един начин, а именно като използваме дървесината ефективно и екологично. Експертите на WWF са уверени, че замърсяването може силно да се редуцира чрез правилното третиране и изгаряне на дървесина. Затова WWF препоръчва няколко лесни начина за това как хем да се отопляваме ефективно, хем да пазим въздуха около нас. Ако искате да научите какви са те и защо е важно да ги следваме прочетете:

Как да се отопляваме с дървесина ефективно и еклогично?

Неправилното изгаряне на дървесина отнема животи
Как да разберем дали дървата ни за огрев са добити законно?
© WWF Enlarge
Ето така трябва да изглеждат превозният билет и марките
© WWF Enlarge