WWF подготвя почвата за нова гора край река Марица | WWF

WWF подготвя почвата за нова гора край река МарицаPosted on 07 November 2019
Млади фиданки, които след години ще станат дървета
© WWF
Броени дни остават до залесяването край река Марица, което природозащитната организация WWF, съвместно с община Стамболийски и местния бизнес подготвя от месеци. Целта ни е да възстановим крайречна гора, която има важно значение за цялостната екосистема. Крайречните гори са изключително ценнни, защото укрепват бреговете и ограничават ерозията, поглъщат праха, подобряват качеството на водите, а също и създават местообитания и биокоридори за много редки растения и животни.

Въпреки многобройните услуги, които предоставят, крайречните гори са унищожавани от векове с цел освобождаване на територии за пасища, обработваеми земи, изграждане на диги и други съоръжения. Това ги прави едни от най-редките и приоритетни за опазване горски местообитания.

В тази връзка на 21-и ноември (четвъртък) на брега на река Марица, недалеч от град Стамболийски експертите на WWF ще положат основите на нова гора. За целта ще бъдат използвани 12 000 фиданки от осем вида с местен произход. Това означава, че всички те са селектирани от района на типичните крайречни местообитания в съседство с Марица.

Предварителна подготовка

Планираното залесяване ще обхване площ от 28 декара или колкото размерите на 66 баскетболни игрища. Избраният терен се намира по дължината на река Марица, където според предварителните анализите, са най-подходящите земи за възстановяване на крайречни гори. Както подсказва и името им, видовете са подбрани така, че да могат да устоят на високи води на реката и дори на временно заливане.

В хода на работата експертите на WWF се сблъскаха и с друго препятствие. Определеният за залесяване терен се намира в непосредствена близост до град Стамболийски и в района се отглеждат селскостопански животни – крави, кози, овце. За да се осигури по-добра защита на бъдещата гора се предвижда инсталирането на електрическа ограда, т.нар. електропастир. Мястото за поставянето му вече е маркирано, а част от строителните отпадъци, които от години са трупани в единия край на обекта, са отстранени.

От WWF сме изключително благодарни на местните хора, които живеят най-близо до имотите за залесяване. Те оказват пълна подкрепа на подготовителния процес, като предоставят на екипите електричество, както и помещение, където да се съхранява нужното оборудване.

С какви фиданки ще залесяваме?

Какъв ще бъде обликът на бъдещата гора зависи преди всичко от вида на фиданките, които ще бъдат засадени. WWF ще използва материал от различни разсадници, тъй като всеки от тях има свой опит и специфики. От Асеновград например, сме закупили ясен, от ДГС „Пловдив“ дъб и липа, а от Пазарджик – бяла върба и черна топола, отгледани в специализирана станция за бързорастящи видове. Ще залесяваме също и с фиданки от черна елша, полски бряст и източен чинар, произведени в специализирания горски разсадник на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в Локорско, работещо с най-съвременни технологиии.

Фиданките, които се произвеждат в Локорско са „контейнерни“, т.е. корените им се намират в субтрат (пръст), заедно с който ще бъдат залесени на терен. Това ще им осигури по-добро прихващане и ще даде по-голям шанс на растенията. Тези фиданки вече са транспротирани успешно до мястото за засаждане.

Като част от подготовката по залесяването експертите на WWF събраха също и жълъди от летен дъб от района на дворцовия парк „Кричим“ и в околностите на село Маноле. Жълъдите са от дървета, които са потомци на дъбовете от Magna Silva Bulgarica (Великата Българска Гора). Разположена между Ниш и Пазарджик, тази област е известна още в епохата на Средновековието. 

WWF има нужда от помощ

Тази неделя, на 10-и ноември, WWF организира мащабна доброволческа акция като финална подготовка за залесяването. Нашите експерти имат спешна нужда от помощ за почистването на терена след заравняването на голям „хълм“ от строителни и битови отпадъци. Работата обаче е по-деликатна отколкото изглежда на пръв поглед. Доброволците ще трябва да внимават да не стъпчат залесените до момента фиданки.

Всеки, който иска да се включи в инициативата на WWF и да допринесе за създаването на нова гора, е добре дошъл! А който не е в състояние да се присъедини може да ни помогне с sms абонамент с текст  на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори).

WWF има нужда от вашата подкрепа, за да продължи да пази българската природа.
Млади фиданки, които след години ще станат дървета
© WWF Enlarge
На това място до река Марица скоро ще бъдат положени основите на нова гора
© WWF Enlarge
Експертите по залесяването оглеждат района
© WWF Enlarge
Растителност, типична за бреговете на река Марица
© WWF Enlarge
Част от материала, който ще бъде използван при залесяването
© WWF Enlarge