Какво би искал/а да потърсиш?

WWF с възможности за развитие на районите в Югозападна България, засегнатите от края на въгледобива

Проучването ще бъде представено за първи път в Бобов дол и Перник

Международната природозащитна организация WWF представя за първи път възможностите и предизвикателствата пред справедливия преход в Югозападна България. За тази цел WWF организира две тематични публични срещи, които ще се проведат в два от най-засегнатите от процесите на преструктуриране на въглищната индустрия градове – Бобов дол и Перник.
 
Събитията целят да представят резултатите от амбициозно проучване по темата за справедливия енергиен преход в Югозападна България. Документът, озаглавен „Справедлив преход за въгледобивните региони. Сценарии за развитие в Югозападна България“ беше разработен специално за WWF. Той включва подробно социоикономическо изследване на региона, както и алтернативите за неговото развитие с основен фокус върху въгледобивните зони Перник и Бобов дол.
 
За тази цел първата публична дискусия по темата ще се проведе днес (09.04.) от 15:00-18:00 ч., в сградата на общината на Бобов дол. Тя е организирана съвместно от WWF България и местната управа. На нея ще присъства кметът на града Елза Величкова, която ще коментира настоящата сложна ситуация и бъдещите възможности за развитие пред Бобов дол. Ще участват представители на местна власт, бизнеса, неправителствения сектор и медиите. От страна на организаторите на форума ще говори главният експерт на практика „Климат и Енергия“ във WWF Георги Стефанов.
 
Втората тематична среща ще се проведе утре (10.04.) от 14:00-17:00 ч., в Двореца на културата в град Перник. Освен кмета на града Вяра Церовска, събитието отново ще е отворено за представители на бизнеса и неправителствения сектор от региона, както и други заинтересовани страни. Поканени са представители на съответните ресорни институции и министерства, синдикати, общински и бизнес организации от София, както и представители на „КРИБ Перник“, на ТЕЦ „Република“, на мините в региона. WWF България ще представи визията на организацията за развитието на района в контекста на новите предизвикателства след края на въглищната ера.
 
Какво представлява справедливият преход?
 
Амбициозната европейска политика в областта на климата има за цел постепенно да прекрати производството на електроенергия, основаващо се на изкопаеми горива, преди 2050 г. Това от своя страна налага създаването на всеобхватен подход за справедлив преход във всичките 41 въглищни региони на Европа. Този подход трябва да предложи адекватни алтернативи и достатъчно финансови ресурси, които да намалят негативните последици за местните общности и работещите във въгледобивния сектор и ТЕЦ-овете, захранвани от въглища. В същото време от него се очаква да подпомогне структурната промяна към устойчива местна икономика и справяне с нанесените последици от десетилетията интензивен добив и замърсяване на околната среда.
 
За да постигане максимално добри резултати, WWF работи заедно с всички заинтересовани страни: профсъюзи, местни власти и организации, национални институции, представители на гражданското общество, журналисти и европейски институции. От WWF вярваме, че, обсъждайки всички гледни точки, можем да направим една ползотворна дискусия, която да заложи следващи стъпки за развитие на икономически алтернативи във въгледобивните региони.

------------------------------------------

Проект „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ е финансиран от програма Европейска инициатива за климата (EUKI). EUKI е финансов инструмент на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия(BMU). Неговото прилагане се осъществява с подкрепата на Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Основна цел на EUKIе да поощрява сътрудничеството по темата за климата в рамките на ЕС с цел смекчаване на последиците от емисиите парникови газове. Това се осъществява чрез засилване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и чрез обмяна на знания и опит.

Информацията и мненията, изложени в този сайт, принадлежат на авторите му и не отразяват задължително официалната позиция на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия.
 


 
© WWF
ТЕЦ "Бобов дол"