WWF предостави на МС визия за устойчивото развитие на ПиринPosted on 23 January 2019
Представители на WWF напомниха на МС за икономическите ползи от опазването на Пирин
© WWF
Представители на природозащитната организация WWF предоставиха на Министерския съвет визия за устойчивото развитие на Пирин. Това стана преди началото на редовното заседание на МС. Докладът „Хлъзгави склонове“, изготвен преди година от консултанската фирма за развитие Dalberg по поръчка на WWF, представя варианти за устойчиво развитие на Пирин.

В доклада се посочва за пореден път какви загуби понася регионът от изкривения модел на управление. На Национален парк „Пирин“, който е едно от най-важните места за биоразнообразието в Европа, са нанесени необратими щети в резултат на разрастването на ски-зона Банско. Докладът подчертава, че концесионерът на ски-зоната е построил ски съоръжения на територия 60% по-голяма от тази, предоставена му по договор. В следствие на това две зони вече са загубили статуса си на световно природно наследство на ЮНЕСКО. А допълнителни строежи биха довели до изсичането на вековни гори и биха засегнали някои от най-дивите и ценни територии в парка.

Анализът показва още, че ски зоната има неясен икономически ефект върху местната икономика към днешна дата – безработицата е нараснала, населението е намаляло, а цените на недвижимите имоти драстичното са се понижили. Банско също така не усвоява ефективно потенциала на съществуващата материална база.  В допълнение, се очаква климатичните промени да повлияят на снежната покривка, увеличавайки зависимостта от изкуствен сняг, драстично повишавайки цената на управлението на ски-зоната и поставяйки под въпрос наличните водни ресурси.

Един от водещите изводи на доклада е, че районът на Пирин е богат на възможности за развитие, основано на опазената уникална природа на парка. За да бъдат реализирани обаче, заинтересованите от опазването и управлението на Национален парк „Пирин“ страни, трябва да съгласуват законни и прозрачни действия. Това ще отвори едностранния модел на управление на района на парка за множество нови бизнес инициативи и ще осигури дългосрочното му развитие.

Въпреки че докладът беше публикуван преди година, до настоящия момент управляващите не са проявили интерес към него. В същото време в общественото пространство се налага тезата, че природозащитниците са против развитието на туризма и икономиката на територията на България.

Всъщност WWF предлага конкретни решения за целогодишен устойчив туризъм на Пирин и за диверсификация на приходите в района. А с проведената акция, организацията цели да отвори конструктивен диалог за законосъобразни решения за устойчиво развитие на региона. Докладът заключва, че ако бъде управляван правилно, Национален парк „Пирин“ би могъл да послужи като пример в устойчивото управление на планински екосистеми в България и света, а природата му да бъде запазена за поколенията – днес и в бъдеще.
Представители на WWF напомниха на МС за икономическите ползи от опазването на Пирин
© WWF Enlarge