Какво би искал/а да потърсиш?

WWF: 100% възобновяемата енергия е възможна, както показва докладът на „Макинси”

Проучването е консултирано с много от големите електрически компании

Брюксел – Международната природозащитна организация WWF подкрепя излезлия днес доклад на консултантската фирма „Макинси” за различните възможности за въглероднонеутрален европейски енергиен сектор до 2050 г. Изводите са, че енергийна система от 100% възобновяеми източници ще бъде толкова сигурна, колкото сегашната енергийна система и ще намали разходите на Европа за внос на изкопаеми горива.

Докладът е по поръчка на Европейската климатична фондация и е консултиран с много от големите електрически компании и други организации. Той показва, че снабдяването с електроенергия на 100% от възобновяеми източници ще бъде едва с 5-10% по-скъпо от другите нисковъглеродни начини, разгледани от проучването, но без рисковете от ядрената енергетика и изкопаемите горива, което като цяло го прави най-добрият вариант.

„Нашата идея за 100% възобновяема енергетика в Европа до 2050 г. се подкрепя от изследването”, каза д-р Стефан Зингер, директор „Глобална енергийна политика” в европейския офис на WWF при представянето на доклада. „Европейският съюз сега трябва да се захване за работа и да планира дългосрочна енергийна стратегия, базирана на 100% възобновяема енергия. Това ще бъде добре за климата, ще премахне рисковете от ядрената енергетика и зависимостта от вноса на горива, ще гарантира доставките на енергия и ще предостави най-ефективния и устойчив енергиен път на Европа.”