Какво би искал/а да потърсиш?

Правителството излъга очакванията на обществото по казуса със замените на гори

Преди месец и половина премиерът Борисов получи предложения за излизане от ситуацията

Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” (сред чиито основатели е и WWF) изразява остро несъгласие с изявлението на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов да заяви на Европейската комисия, че замените на гори са престъпление, а не държавна помощ, както и да разреши промяната на предназначението на горите и те да бъдат застроени, ако заменилите ги лица и фирми доплатят разликата в цената до реалната стойност.

Природозащитниците подчертават, че Европейската комисия няма да вземе насериозно твърденията за престъпно действие, защото това означава да се представят доказателства за открити досъдебни производства за всички извършени замени.

Коалицията счита, че съгласно практиката на Европейската комисия за ефективно прилагане на решенията, разпореждащи на държавите членки да възстановят неправомерна и несъвместима държавна помощ (207/С 272/05) и Закона за защита на конкуренцията, в рамките на 4 месеца след признаването на замените за държавна помощ от страна на България може да се внесат в бюджета на държавата най-малко 1 милиард лева помощ, която заменителите на държавни гори са получили в рамките на периода 2007 – 2009 година.

От коалицията напомнят, че след влизането на България в Европейския съюз са извършени 132 замени за 26 656 декара държавни гори, от които 4131 декара (15 замени) вече са изключени от горския фонд на страната.

Тактиката, че замените са престъпление, може само временно да отложи глобите за България, но ще усложни и оскъпи процеса впоследствие. Тя ще позволи на фирмите, участвали в замените на гори, да прехвърлят тежестта на глобите и санкциите върху българското общество, защото междувременно те могат или да прехвърлят собствеността на заменените гори, или просто да фалират, предупреждават природозащитниците.

Идеята да се разреши промяната на предназначението на горите и те да бъдат застроени, ако заменилите ги лица и фирми доплатят разликата в цената до реалната стойност, е също огромна крачка назад на правителството. Така то лъже очакванията на хората от самото начало на мандата си, че ще сложи край на порочните практики на предното правителство за облагодетелстване на определени кръгове с държавна собственост.

От коалицията „За да остане природа в България” припомнят, че замените на гори са държавна помощ, защото наредбата за оценка на горите, по която е извършена оценката на имотите, не е отразила в достатъчна степен свободния пазар на земи и гори, търсенето и предлагането на имоти. Замените са държавна помощ, независимо дали при осъществяването им има или няма престъпни действия.

Коалиция „За да остане природа в България” припомня, че замените на земеделски земи са също толкова порочни и непазарни, колкото и замените на гори. Решенията по скандала със замените земеделски земи и гори са единствено вътрешни и всички институции трябва да се обединят за тяхното кардинално и бързо разрешаване.

Още в началото на февруари природозащитниците изпратиха на премиера Бойко Борисов поредица от стъпки, които може да предприеме, за да не се стигне до това българските данъкоплатци да плащат глоби за замените на гори:

- За заменените гори, за които не е завършена процедура по промяна предназначението на имота и горите не са в регулация, за да бъдат застроени, с допълнение към Закона за горите да се забрани завинаги тази възможност.

- За онези имоти, за които е вече заменено предназначението, но не са застроени, с изменение на Закона за устройство на територията да се забрани застрояването, като се допусне единствено да могат да се използват за зелени зони в населените места и селищни образувания.

- За онези имоти, за които е заменено предназначението и при които е започнало строителство, да се изчака решението на Европейската комисия и да се започне процедура за възстановяване на помощта по реда на Закона за държавните помощи.