Какво би искал/а да потърсиш?

Съветът по сигурността да вземе предвид предложенията по замените на гори

Премиерът Бойко Борисов получи списък с необходими законови промени

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”, сред чиито основатели е и WWF, очаква от Съветът по сигурността да разгледа предложенията й по проблема със замените на гори и оказаната от предишното правителство държавна помощ на определени фирми и лица.

В началото на тази седмица коалицията изпрати своите предложения до премиера Бойко Борисов.
Замените са държавна помощ, тъй като Наредбата за оценка на горите, по която е извършвана оценката на имотите, не е отразила в достатъчна степен свободния пазар на земи и гори и търсенето и предлагането на имоти, припомнят природозащитниците.

Те настояват, че евентуална официална позиция на България, че замените са престъпление, а не държавна помощ, е опасна за страната и не следва да се поддържа, защото ще даде съвсем грешен сигнал на обществото, че се търси начин да се узакони оказаната помощ към определени лица и фирми, за да запазят придобитите на непазарни цени имоти, без да доплатят разликата.

„В България има ред за възстановяване на неправомерно оказана държавна помощ, постановен от чл. 14, ал.2 от Закона за държавната помощ”, припомнят природозащитниците.

Коалицията „За да остане природа в България” предлага на правителството:

- За заменените гори, за които не е завършена процедура по промяна предназначението на имота и горите не са в регулация, за да бъдат застроени, с допълнение към Закона за горите да се забрани завинаги тази възможност.

- За онези имоти, за които е вече заменено предназначението, но не са застроени, с изменение на Закона за устройство на територията да се забрани застрояването, като се допусне единствено да могат да се използват за зелени зони в населените места и селищни образувания.

- За онези имоти, за които е заменено предназначението и при които е започнало строителство, да се изчака решението на Европейската комисия и да се започне процедура за възстановяване на помощта по реда на Закона за държавните помощи.

Тези стъпки могат да бъдат направени с бързи промени и в законите за опазване на земеделските земи и за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вчера коалицията „За да остане природа в България” представи позицията си на среща с ръководството на Изпълнителна агенция по горите.

Природозащитниците настояват да бъдат включени в работните групи, които търсят решение на проблема със замените на гори.