Какво би искал/а да потърсиш?

Природозащитници предупреждават да не се увърта около заменените гори

Идеята държавата да се опита да докаже, че не е оказвала непозволена помощ, само подкрепя фирмите, заменили гори

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” не е съгласна с идеята на парламентарната група на ГЕРБ, главния прокурор и министъра на земеделието и храните да заявят пред Европейската комисия, че замените на гори са престъпление, а не държавна помощ.

Ако тази тактика успее, тя може временно да отложи глобите за България, но ще усложни и оскъпи процеса впоследствие и ще позволи на фирмите, участвали в замените на гори, да прехвърлят тежестта на глобите и санкциите върху българското общество, защото междувременно те могат или да прехвърлят собствеността на заменените гори, или просто да фалират.

В началото на следващата седмица природозащитниците ще изпратят до премиера Бойко Борисов поредица от стъпки, които може да предприеме, за да не се стигне до това българските данъкоплатци да плащат глоби за замените на гори.

Коалицията „За да остане природа в България” припомня, че замените на гори са държавна помощ, защото наредбата за оценка на горите, по която е извършена оценката на имотите, не е отразила в достатъчна степен свободния пазар на земи и гори, търсенето и предлагането на имоти.
Замените са държавна помощ, независимо дали при осъществяването им има или няма престъпни действия.

Природозащитниците подчертават, че Европейската комисия няма да вземе насериозно твърденията за престъпно действие, защото това означава да се представят доказателства за открити досъдебни производства за всички извършени замени. Такива до момента няма.

Позоваването на потенциално престъпление може само да отложи наказателната процедура за неправомерна държавна помощ, но ще я задвижи отново след приключване на досъдебната и съдебна фаза на първото наказателно производство.

Проблемът със замените не касае само посочените в писмата замени, защото те са само пример за действията на българското правителство. Освен това всички заменени гори и земи са оценени по компрометирана наредба за оценката им.

Коалиция „За да остане природа в България” припомня, че замените на земеделски земи са също толкова порочни и непазарни, колкото и замените на гори. Решенията по скандала със замените земеделски земи и гори са единствено вътрешни и всички институции трябва да се обединят за тяхното кардинално и бързо разрешаване.