Какво би искал/а да потърсиш?

Предлагат на премиера решение на проблема със заменените гори

Така може да са избегнат глобите от страна на Европейската комисия

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”, сред чиито основатели е и WWF, има предложения до премиера Бойко Борисов как да се справи с проблема със заменените гори.

Както стана ясно днес от думите на самия премиер пред медиите, правителството е получило писмо от Европейската комисия, че е заведена преписка за предполагаема държавна помощ заради замените на гори и се искат отговори в 20-дневен срок.

Природозащитниците предлагат на правителството следния изход от това положение:

- За заменените гори, за които не е завършена процедура по промяна предназначението на имота и горите не са вкарани в регулация, за да бъдат застроени, с допълнение към Закона за горите да се забрани завинаги тази възможност.

- За онези имоти, за които е вече заменено предназначението, но не са застроени, с изменение на Закона за устройство на територията да се забрани застрояването, като се допусне единствено да могат да се използват за зелени зони в населените места и селищни образувания.

- За онези имоти, за които е заменено предназначението и при които е започнало строителство, да се изчака решението на Европейската комисия и да се започне процедура за възстановяване на помощта по реда на Закона за държавните помощи.

Според коалицията „За да остане природа в България” държавата трябва да провери дали предназначението на заменените гори е било променено законно и ако не е, виновните да бъдат наказани.

Природозащитниците припомнят, че схемата за замени на гори беше използвана, за да може определени инвеститори да получат евтини терени за застрояване по Черноморието и в района на ски курортите.