Какво би искал/а да потърсиш?

Европа ще губи по 1,1 трилиона евро на година, ако не предприеме мерки за опазване на дивата природа

Заедно с промените в климата това са двете страни на една монета

Брюксел – Европейската комисия публикува днес четири варианта на плановете си за опазване на дивата природа след 2010 г., които се различават предимно в амбициозността си. Тази година беше обявена от ООН за Международна година на биоразнообразието, затова WWF призовава Европейския съюз да предприеме най-сериозните стъпки и да използва ясни, измерими критерии, за да опази дивата природа на Европа и на планетата като цяло.

Опазването на биоразнообразието е глобален проблем и също като промените в климата не познава граници. Европейската комисия признава, че биоразнообразието е „световен природен капитал”, който „остава под сериозна заплаха” и че заедно с промените в климата може да доведе до „внушителни икономически и социални загуби”. Въпреки това обаче европейските институции се колебаят да предприемат необходимите стъпки.

Загубата на дива природа и промените в климата са двете страни на една и също монета – не може да разрешиш единия проблем, ако не работиш и по другия. Затова опазването на дивата природа трябва да е толкова напред в дневния ред на Европейския съюз, колкото и промените в климата. Ако Европа продължава да разрушава природата си, както досега, това ще й струва около 1,1 трилиона евро през 2050 г., или близо 4% от брутния вътрешен продукт на страните членки.

„В момента изчезват растения и животни със скорост от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалната¹, така че няма време и място за алтернативи и увъртания. Европейският съюз трябва да гарантира опазването на природния капитал, който ще осигурява социални и икономически ползи и на бъдещите поколения. Трябва да спрем унищожаването на биоразнообразието най-късно до 2020 г.”, заяви Андреас Баумюлер, експерт по биоразнообразие в отдела за европейски политики на WWF.

WWF настоява испанското председателство да насочи Европейския съюз към по-положителна политика, която включва:
- амбициозни и измерими цели в областта на рибарството, горското стопанство и управлението на водите за опазване на биоразнообразието,
- повече директни плащания за опазване на природата, за да се защитят и управляват разумно местата от европейската екологична мрежа Натура 2000,
- включването на опазването на дивата природа в други политики като енергетика и климат.

WWF иска от Европейската комисия да предложи ясни индикатори на срещата на държавните ръководители през март, както и да приеме амбициозни цели за опазването на дивата природа след 2010 г.