Какво би искал/а да потърсиш?

Гората каквато не я познаваме

Фото-изложба с впечатляващи снимки от архивите на WWF показва многобройните "недървесни" ползи от горите. Ползи, които често взимаме за даденост, но без които трудно бихме оцелели. 

Страната ни е на трето място в Европа по биологично разнообразие благодарение на наличието на гори, в които се съхраняват над 80% от защитените растения и над 60% от изчезващите животински видове. Този и други слабо познати факти разкрива фото-изложбата „Гората каквато не я познаваме” на световната природозащитна организация WWF.

Впечатляващите снимки, извадени от архивите на WWF, хвърлят нетрадиционен поглед към горите и показват многобройните ползи от тях. Ползи, които често взимаме за даденост. Горите опазват водата, пречистват въздуха, спират ерозията и свлачищата, дават убежище на застрашени видове, ограничават промените в климата и са място за отдих и почивка.

Един от фотосите разкрива, че българските гори осигуряват около 85% от водния отток в страната или около 3,6 млрд. м3 чиста питейна вода. Сегашните закони, обаче, не изискват от ползвателите на водните ресурси - за питейни цели, напояване, производство на енергия и др., да поддържат горските екосистеми.

Изложбата е част от кампанията на WWF за опазване на българските гори „Гората не е само дървесина”. Тук е мястото да си припомним, че новото правителство започна реформа в горската система, включително и изработване на нов закон за горите, но са необходими трайни промени, които да гарантират опазването и доброто управление на българските гори.

Част от кампанията на WWF e национална петиция, която ще бъде внесена в Народното събрание и Министерски съвет. Петицията настоява за промени в Закона за горите, които да ограничават корупцията и незаконните сечи, за сертифицане на горите в България по международната система FSC, приета в над 90 държави, за опазване на най-старите естествени гори, които сега не са защитени. До момента петицията са подписали над 30,000 българи.

Изложбата „Гората, каквато не я познаваме” е част от седмицата на Зеленото кино в София. Организатори на фестивала са Фондация „Европейски екологичен фестивал” в партньорство с Чешки културен център и Екологично сдружение „За Земята”. Изложбата може да се види от 30 ноември до 6 декември 2009, 17.30 – 20.00 ч. , в Чешки културен център, София, бул. „Раковски” 100.

На 1 декември от 19:00, като част от седмицата на Зеленото кино, Живко Богданов, координатор на програма „Гори” на WWF, ще представи кампанията „Гората не е само дървесина” и ще изнесе презентация за добрите световни практики в управлението на горите, към които се стреми и България.

Входът е свободен.

За контакти:

Ива Братанова, ibratanova@wwfdcp.bg, +359 2 950 50 40