Какво би искал/а да потърсиш?

Наближаваме „повратна точка” в климата, казва доклад на WWF и Allianz

Много региони в света са близо до достигане на температурни повратни точки, които ще доведат до необратими промени в климата, се казва в нов доклад на WWF и Allianz.

Много региони в света и свързаните с тях екосистеми са близо до достигане на температурни повратни точки, които ще доведат до необратими промени в околната среда, обществото и икономиката, се казва в нов доклад на WWF и Allianz.

В доклада “Повратни точки в климата и последиците за застрахователния сектор” се казва, че промените, свързани с глобалното затопляне, най-вероятно ще бъдат много резки и непредсказуеми и това може да създаде огромни проблеми за обществото и околната среда и да струва на света хиляди милиарди долари.

Ако не се действа незабавно, нивото на Атлантическия океан по северноамериканското крайбрежие ще се покачи, климатът на Калифорния ще се засуши, промени в летните мусони в Индия и Непал и изсъхването на амазонската джунгла ще засегнат стотици милиони хора и отново ще струват стотици милиарди долари.

Докладът разглежда последиците от достигането на тези повратни точки, включително икономическите последици за застрахователния сектор. Той също така показва колко сме близо до повратната точка в много региони на света и колко скоро везните могат да тръгнат в неблагоприятна посока.

“Ако незабавно не предприемем действия срещу промените в климата, ние сме застрашени от разрушителни промени”, казва Ким Карстенсен, Директор на глобалната инициатива за климата на WWF. “Достигането до повратната точка означава да загубиш нещо завинаги. Това трябва да е силен аргумент в подкрепа на постигане на споразумение за климата на срещата в Копенхаген през декември”.

Според доклада, изготвен от Центъра за изследване на климатичните промени „Тиндал”, последиците от преминаването на повратната точка за обществото и икономиката досега са били подценявани. Докладът се фокусира върху региони и феномени, където се очакват значителни проблеми още през първата половина на този век.

“Като застрахователи и инвеститори ние трябва да подготвим клиентите си за тези възможни сценарии, докато все още имаме възможност за противодействие”, казва Клеманс фон Вайх, CEO на Allianz Reinsurance. “Изчисляването на премиумите според реалния риск е от жизнено значение за всички, тъй като само така застрахователните полици могат да продължат да съществуват.”

Allianz възнамерява да решава проблемите, пред които компанията е поставена заради промените в климата, като ги обсъжда със своите клиенти колкото е възможно по-рано. Това ще позволи на застрахователя да вземе необходимите мерки навреме, както и да работи съвместно със своите клиенти, за да развие конкретни застрахователни концепции – за проекти за чиста енергия, за осигуряване на водни запаси, строежи на диги или застраховане срещу лоша реколта.

В световен план температурите вече са се покачили с поне 0.7 градуса по Целзий. Глобално затопляне над 2-3 градуса през втората половина на нашия век е възможно, освен ако не бъдат взети радикални мерки и не бъде направено категорично усилие за ограничаване на емисиите преди 2015 г.

Разтопяването на ледовете на Гренландия и на Западно Антарктическата ледена покривка може да бъде повратна точка, която да доведе до покачване на морското равнище с 0.5 метра до 2050 г. Изчислено е, че това ще покачи стойността на застрашените зони на 136 големи международни пристанища с приблизително 25 милиарда долара.

По протежението на североизточния бряг на Съединените щати заради местна климатична аномалия, морското равнище може да се покачи до 0.65 метра, което ще увеличи застрахователната стойност на обектите в региона от 1,350 до 7,400 милиарда долара.

Югозападната част на Съединените щати - Калифорния, е възможно да бъде засегната от засушаване. Годишните щети, причинени от пожари, могат да се увеличат десетократно и да достигнат 2,5 милиарда долара годишно до 2050 г. и 14 милиарда до 2085 г.

70% от работещото население на Индия може да бъде изправено пред риск заради засушавания. Цената на засушаванията в бъдеще се очаква да расте с приблизително 40 милиарда долара на десетилетие.

В резултат на значителното засушаване в басейна на Амазонка, при достигане на повратна точка, 70% от амазонската джунгла може да загине до края на века. Други последствия в региона са загубата на растителни и животински видове и изпускането в атмосферата на прекомерни количества въглерод. Цената на щетите може да надвиши 9,000 милиарда долара за площ от 4 млн. кв. км.

“Докладът показва колко опасно бързо наближаваме повратната точка в климата”, казва Карстенсен. „Икономическите последствия от това ще бъдат напълно смазващи”.

“Все още имаме шанс да избегнем най-страшното и този доклад показва колко е важно да действаме веднага”. Постигането на споразумение за климата в Копенхаген през декември е нашият най-добър и може би единствен шанс да ограничим най-лошите последствия от промените в климата”.