Какво би искал/а да потърсиш?

Икономистите не оценяват „природния капитал” - доклад на Програмата на ООН за околна среда

Икономистите не оценяват природните богатства и така допринасят за катастрофалната загуба на животински и растителни видове, твърди нов доклад на Програмата на ООН за околна среда

Много икономисти не оценяват стойността на природните богатства в своите страни и така компрометират благоденствието на милиони хора и допринасят за катастрофалната загуба на животински и растителни видове. Това се казва в нов доклад на Програмата на ООН за околна среда.

Докладът – "Икономика на екосистемите и биоразнообразието при изготвяне на национални и международни политики 2009" - който излиза днес, показва, че държавниците трябва да разработят по-добри системи за измерване на истинската стойност на природните ресурси и да включат резултатите в процесите на взимане на решения.

Международната природозащитна организация WWF приветства проучването и подканва световните политици да се вслушат в призива да променят икономическата си политика, с цел да бъде спряно разрушаването на природните богатства.

“Държавниците трябва да обърнат внимание на този доклад и да започнат да гледат на природата по различен начин”, каза Гордън Шепърд, Директор Глобална и Регионална Политика на WWF. “Ако подходим към икономическото развитие по-далновидно, всичко това може да се промени, но в момента плащаме за невежеството на своите управници.”

Инвестициите в опазването на природата и управлението и възстановяването на екосистемите ще донесат икономическа изгода и ползи за обществото, които далеч ще надвишават бързата печалба от безогледното използване на природните ресурси, като например изсичането на горите и прекомерния риболов, се казва в доклада.

“Изразходваме природния си капитал без да осъзнаваме цената на това, което губим”.

“Влошаването на почвата, въздуха, водата и биологичното разнообразие може да има неблагоприятен ефект върху здравето на хората, сигурността на храната, изборът на потребителите и възможностите за бизнес. Обикновено най-засегнати са бедните хора в селските райони, защото те са най-зависими от природните ресурси”, се казва още в доклада.

“Проблемът е, че икономистите не дават пазарни цени на екосистемните услуги и на биоразнообразието”, показва проучването. “Това означава, че ползите, които извличаме от природата обикновено се пренебрегват или остават недооценени при взимане на стратегически решения. “ Това на свой ред води до действия, които не само причиняват загуба на биоразнообразие, но и влошават качеството на живот.”

Докладът дава някои основни насоки за държавниците днес.

Например, трябва да бъде променена порочната практика на даване на субсидии за грижата за околната среда (към момента една трета от тези субсидии подкрепят използването на изкопаеми горива) и да се засилят инвестициите в „екологична инфраструктура”. Последното “предлага изгодни възможности, които помагат в борбата срещу промените в климата, намаляват риска от природни бедствия и подсигуряват чиста вода и храна”.

В допълнение, Гордън Шепърд от WWF казва, че бизнесът също трябва да направи преоценка на начина, по който използва природни ресурси, за да подсигури бъдещето си. По този начин бизнесът може да бъде част от решението на кризата, пред която е изправена околната среда заради загубата на биоразнообразие.

“В крайна сметка трябва да предприемем широкомащабни мерки да оценим природните ресурси и тези мерки трябва да включват всички – частния бизнес, държавата, международните споразумения като Конвенцията за биологичното разнообразие, както и самите нас,” казва Гордън Шепърд. “Ще трябва всички да направим сериозно усилие, за да се подобри здавето на планетата.”

Докладът "Икономика на екосистемите и биоразнообразието" беше изготвен по поръчка на министрите на околната среда на G8 с цел да се направи глобално проучване за връзката между икономиката и загубата на биоразнообразие.