Какво би искал/а да потърсиш?

Европа не е готова за борбата срещу промените в климата

Ново проучване от енергийната индустрия показва, че е нужно затягане на съществуващото европейско законодателство, за да бъдат ограничени промените в климата.

Ново проучване инициирано от енергийната индустрия показва, че Европа все още не е готова за борбата срещу промените в климата. Проучването „Силата на енергията: пътища към въглеродно-неутрално електричество в Европа до 2050 г.” е изготвено от Eurelectric, организация, която представлява електрическата индустрия в Европа.

Представено пред Европейския парламент, проучването e изготвено от проф. Капрос от Атинския Технически Университет и се основава на доразвиване на компютърния модел PRIMES, който е използван от Европейската комисия при изготвянето на европейското законодателство в областта на енергията и климата.

Изводите в проучването показват, че пакетът от законодателни мерки „Енергетика и климат” на Европейския съюз от миналата година (за намаляване на въглеродните емисии с 20%, преминаване към 20% възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност с 20% до 2020 г.) няма да доведе до дългосрочното желано намаляване на емисиите, необходимо за постигане на целите свързани с климата. Ще бъдат необходими допълнителни мерки, включително затягането на съществуващото законодателство, за да бъдат постигнати целите на ЕС.

"Проучването на Eurelectric трябва да пробуди летаргичните законотворци на Европейския съюз, защото то потвърждава, че политиките на Съюза до този момент са недостатъчни да ограничат промените в климата. Абсолютно задължително е нашите политически лидери да откликнат адекватно на огромното предизвикателство, пред което сме изправени”, казва Марк Джонсън, координатор на програмата на WWF за стандартите в отделянето на СО2 емисии в производството на електроенергия.