WWF приема препоръките на Независимия комитет* | WWF

WWF приема препоръките на Независимия комитет*Posted on 25 November 2020
Чандракала Пудел се грижи за своята оранжерия в малко селце в Непал
© WWF
  • Независимият комитет оцени дейността и подхода на организацията в областта на човешките права, с фокус подкрепа за правителствените рейнджъри, и призовава за повече твърдост при прилагането на политиките на организацията в тази област;
  • Комитетът не е открил доказателства, служители на WWF да са участвали или окуражавали каквито и да било злоупотреби с човешки права;
  • WWF потвърждава своя ангажимент за спазване на правата на общностите, с които работи.
 
WWF публикува Включването на човешките права в природозащитата: от намерението до действието, доклад на Независим комитет, който организацията ангажира преди година за преглед на ролята на WWF по отношение на докладвани злоупотреби с човешки права от страна на правителствата в едни от най сложните и отдалечени райони, в които работим.
 
Комитетът, председателстван от бившия комисар на ООН по човешките права съдия Нави Пилай, представи набор от предложения как защитата на човешките права да бъде интегрирана по-добре в природозащитата.
 
Комитетът не намери доказателства служители на WWF да са участвали или окуражавали злоупотреби с човешки права. Когато са получавани доклади за злоупотреби, нашите служители са стартирали ответни действия. Но Комитетът установи, че не сме изпълнявали последователно всичките си ангажименти към общностите във всички места, на които работим.
 
WWF приема препоръките на панела.
 
„Нарушаването на човешките права е напълно неприемливо при каквито и да било обстоятелства и е срещу нашите основни принципи и ценности. Затова и поръчахме независимото разследване“, посочва Паван Сухдев, президент на WWF.
 
„WWF работи с различни общности по цял свят и осъзнава отговорността си да чува техния глас, да защитава правата им и да ги ангажира в своята работа. Покъртително е за всички нас, че са пострадали хора. Ние приемаме препоръките на Комитета много сериозно и се ангажираме да работим по всяка от тях, в допълнение към действията, които вече сме предприели, за да изпълним по-добре ангажиментите си към общностите", казва Марко Ламбертини, директор на WWF International.

Комитетът също ни призовава по-ясно да се застъпваме за това правителствата да изпълняват своята отговорност за защита на правата на човека – включително по отношение на правителствените рейнджъри, които са замесени в този тип злоупотреби.
 
WWF вече е променил своя подход за работа в най-предизвикателните региони на света, по начин, пряко съобразен с препоръките на Комитета. Подобрихме механизмите, по които общностите могат да повдигнат своите опасения, променихме нашите системи, за да проверяваме централно и да одобряваме високорискови проекти, и сме готови да преустановим подкрепата за проекти, ако нашите ангажименти за правата на човека не могат да бъдат изпълнени.
 
Редовно и прозрачно ще оценяваме напредъка си, започвайки през 2021 г.
 
 
-----------------------------------
*Независимият комитет, ръководен от бившия комисар на ООН по човешките права съдия Нави Пилай, беше ангажиран, за да оцени ролята на WWF по отношение на докладвани злоупотреби с човешки права от страна на правителствата в едни от най сложните и отдалечени райони, в които работим. Комитетът излезе с доклад, съдържащ набор от предложения как защитата на човешките права да бъде интегрирана по-добре в природозащитата.
Чандракала Пудел се грижи за своята оранжерия в малко селце в Непал
© WWF Enlarge