ВАС отложи за 12 юни делото срещу правителствено решение, орязващо Натура 2000Posted on 15 May 2007
Vracanska Mountains, Bulgaria.
© WWF / Anton Vorauer
София – Върховният административен съд отложи за 12 юни 2007 г., вторник, делото по жалбата на природозащитни организации срещу правителственото решение за Натура 2000. Това беше направено с оглед да се конституира Министерството на околната среда и водите като страна по делото.

На 23 март 2007 г. пет природозащитни организации - вносители на места от европейската екологична мрежа Натура 2000 – решиха да обжалват частично пред Върховния административен съд решението на правителството от 2 март 2007 г., с което беше приет списъкът на защитените зони от мрежата.

Природозащитните организации описват в жалбата, че списъкът на защитените зони се приема с голямо закъснение и е непълен. Природозащитниците предупреждават, че „отлагането” за октомври 2007 г. на защитени зони от Натура 2000 по двете европейските директиви (за опазване на дивите птици и на местообитанията) противоречи на Закона за биологичното разнообразие.

В жалбата петте природозащитни организации се противопоставят на правителственото решение в защитените зони от Натура 2000 да не се включват териториите с приет общ устройствен и/или подробен устройствен план. Според тях това изключване води до обезмисляне на защитата на местообитанията, която трябва да бъде осъществена чрез обявяването на съответната територия за защитена зона.

Жалбата е подписана от Сдружение за дива природа „Балкани”, WWF Дунавско – Карпатска програма България, Зелени Балкани-Стара Загора, Българско Дружество за защита на птиците и Информационен и учебен център по екология. Всички те са членове на коалицията «За да остане природа в България».
Vracanska Mountains, Bulgaria.
© WWF / Anton Vorauer Enlarge