Нападение над невинни граждани в ИраклиPosted on 08 May 2007
fireplace on a beach
Fire used to burn clothes and other property of visitors to Irakli beach in Bulgaria
© forthenature.org
Коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България”, в която участва и WWF, изразява сериозно безпокойство от случващото се в местността Иракли.

Иракли беше предложена за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000, но „отложена за прецизиране” от българското правителство.

Както стана известно днес, на 28 април 2007 г. 50 души, представили се от Сдружение на собствениците „Иракли", са нападнали с бензинови резачки четирима граждани (сред които любители орнитолози и възрастна двойка, която посещава плажа от много години) и са изгорили багажа им.

Аргументите на нападателите са били, че „това не е българска природа, това е частна собственост", въпреки че плажът е изключителна държавна собственост и е бил чистен и обгрижван именно от посещаващите Иракли, а не от концесионерите.

Изгореният багаж е бил в горския фонд, разделящ плажа на Иракли от нивите, който също е държавна собственост. Били са изсечени и изгорени дървета от горския фонд.

Коалицията „За да остане природа в България” припомня, че в началото на април неин екип посети потенциалната Натура 2000 зона Иракли и установи, че табелите за наличието, границите и регламента на съществуващата Защитена местност Иракли са умишлено изтръгнати и увредени.

Под претекст за ремонтна дейност на пропадналия път за Иракли, строителни предприемачи допълнително рушат, вместо да укрепват оскъдната инфраструктура на местността. Така се ограничава достъпа на българските граждани до плажната ивица, което противоречи на конституцията на страната.

Извършват се заравнителни дейности (вероятно с цел подготовка за строителна дейност) в района на бунгалата на бившата концесия към Столична община. Става дума за бившите ученически лагери на район “Триадица” към Столична община, които бяха активи в непрозрачно ликвидираната общинска фирма “Галатея 2000”. В последните карти на местността те са обозначени като държавен горски фонд, а на места дори и като частни земеделски парцели в буферната зона на Защитена местност Смриките.

Още през април от гражданска група «Да спасим Иракли» и Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” изпратиха отворено писмо до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, в което изложиха горните проблеми.

В коалицията „За да остане природа в България” участват Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” и WWF Дунавско–Карпатска програма България.
fireplace on a beach
Fire used to burn clothes and other property of visitors to Irakli beach in Bulgaria
© forthenature.org Enlarge