Какво би искал/а да потърсиш?

Нов сектор за борба с престъпленията срещу природата започна дейност

Специализираното звено е част от системата на МВР

Работата по противодействие на престъпленията срещу природата вече е издигната на ново ниво. Това стана възможно след като институции и НПО се обединиха за създаването на специализиран сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“. Той е част от отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. Миналата година природозащитната организация WWF публикува първото по рода си проучване за мащаба на закононарушенията срещу дивата природа в България, в което беше заложена и необходимостта от създаването на такава структура.
 
Основните отговорности на новосформираното звено са свързани с оперативно-издирвателна, информационна, координационна и организационна дейност за превенция и противодействие на престъпления в дивата природата, описани в Наказателния кодекс. Надеждите са, че новият орган ще спомогне за опазването на дивеч, риба, защитени територии и местообитания, защитени видове, питейни води, за ограничаване на замърсяването на почвата, въздуха и водите, както и ще следи за правилното управление отпадъците и отровните вещества.
 
Създаването на сектора е резултат от неуморната работа на междуведомствена работна група, в която влизат природозащитни организации като WWF, Българско дружество за защита на птиците (БЗДП) и Зелени Балкани. Тя бе сформирана през 2022 г. от министъра на вътрешните работи и бързо предложи работещ механизъм за взаимодействие между компетентните институции – Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието.
 
Групата работи за създаването на единен протокол за действие при установяване на престъпление против природата, както и за структуриране на координационен съвет, който да осигури подкрепа на институционално и на оперативно ниво. Друг важен приоритет на работната група е подобряването на информационния обмен между институциите.
 
Създаването на специализирания сектор има и своята правна база в европейското законодателство. Той идва в изпълнение на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право.

Защо престъпленията срещу природата са опасни?

За по-малко от 50 години сме загубили 68% от дивите животни на планетата. Ключов фактор за това безспорно са престъпленията срещу дивата природа. Те се нареждат сред четирите най-доходоносни криминални дейности в света. Предхождани единствено от наркотрафика, фалшификациите и контрабандата с оръжия, те генерират приходи от 280 млрд. долара годишно, сочат данни на Интерпол. Освен това престъпленията срещу дивата природа имат редица отрицателни ефекти върху живота на планетата, в това число намаляване на биоразнообразието и дори пълното изчезване на някои европейски животински и растителни видове.

Престъпленията срещу дивата природа в България

WWF работи от десетилетия за предотвратяване на незаконните дейности в дивата природа особено в защитени зони като Пирин, Странджа, Рила, Витоша, на незаконен и жесток улов на диви есетри в Дунав, на безразборно строителство и сечи в едни от последните диви и непокътнати места у нас.

 „Изключително трудно е да се определи реалният мащаб на престъпленията срещу дивата природа у нас, тъй като те са скрити, често са с международен характер и биват подпомогнати от корупция и неосъзнавне на последиците за поминъка и здравето на хората. Органите в България, които имат правомощията да разследват и да наказват виновните лица, са полицията, прокуратурата и съдилищата. Но те не са специализирани в областта на дивата природа и нейното опазване, нямат опит в разследването на подобни нарушения, а също и не разполагат с единна информация за регистрираните престъпления в сферата. Надяваме се, че с формирането на новия орган нещата ще започнат да се променят“, споделя Нада Тошева, ръководител на програма „Опазване на видове“ във WWF.

Как опазваме дивите животни във WWF?

1) Следим внимателно законодателството в тази област, събираме добри практики от други страни и предлагаме решения на отговорните институции, които да гарантират най-добрата защита на дивата природа и здравето на хората;

2) Подаваме сигнали в случаи на значими нарушения и оказваме подкрепа на гражданите, желаещи да сезират отговорните институции;

3) Подготвяме специални обучения за прокурори, за да се намират все по-добри решения на проблемите, а виновните лица да бъдат адекватно санкционирани;

4) Спасителният ни мечешки отряд активно помага на животни в беда и работи заедно с местните общности за предотвратяване на бракониерството. А нашите експерти-ихтиолози работят с дунавските и черноморските рибари така, че да опазват критично застрашените есетри;

5) Прилагаме иновативни научни методи за установяване на закононарушения – като изотопен и ДНК анализ на продукти от есетри;

6) И, разбира се, продължаваме досегашната си работа по възстановяване и опазване на дома на дивите животни – българските гори, реки и защитени местности. Предстои изработването на поредния – четвърти, анализ на WWF за обема на незаконния дърводобив у нас. Според последния доклад скритите приходи, придобити от незаконни сечи, възлизат на 150 милиона лева годишно. Но освен колосалните финансови загуби, нерегламентираното изсичане на гори води и до загуба на местообитания на дивите животни.

Ние приемаме грижата за дивата природа не само като наш морален дълг, но и като гаранция за нашето оцеляване и благоденствие в хармония с околната среда.
© WWF / Константин Христов
Бракониерството е една от същесвените заплахи срещу едрите хищници у нас