Природозащитници обсъдиха проблемите с Натура 2000 в България с еврокомисаря ДимасPosted on 27 April 2007
people in an office
Bulgarian NGO members with EU Commissioner Stavros Dimas in Brussels
© Petko Tsvetkov
Брюксел, София – Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” се срещнаха с еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас, за да обсъдят проблемите с европейската екологична мрежа Натура 2000 в България.

На срещата еврокомисарят Ставрос Димас заяви, че Европейската комисия разбира, че представените от българското правителство списъци със зони от мрежата Натура 2000 са непълни, както и че са изключени местата от икономически интерес. Беше изтъкнато, че и двете обстоятелства противоречат на европейското законодателство.

Еврокомисарят Ставрос Димас припомни, че българското правителство трябва да опазва дори необявените места от мрежата Натура 2000, като се позова на решението на Европейския съд по случая Бас Корибиер срещу Франция.

Според Европейската комисия Натура 2000 дава предпоставки за икономическо развитие. Беше дадена за пример Австрия. Там един от районите с най-заможно население е изцяло в Натура 2000. Но за да се използват възможностите, които екомрежата предоставя, трябва да се познават целите и функционирането й.

Ставрос Димас определи информирането на хората като една от най-належащите задачи по създаването на мрежата Натура 2000 в България.

Природозащитните организации описаха мащаба на заплахите: като това, че от октомври 2006 до януари 2007 са издадени над 800 разрешителни за строителство по Черноморието, където повечето зони от Натура 2000 бяха „отложени за прецизиране”. По този проблем стана ясно, че Европейската комисия смята да предприеме спешни мерки.

Природозащитните организации уточниха, че при изготвяне на предложенията вече са били направени множество градивни компромиси, като вземане предвид на действащите подробни устройствени планове (ПУП) към 2004 г. Въпреки това приетото решение на българското правителство отива много по-далеч, като ги отнася към дата в бъдещето - към момента на обявяване на съответните заповеди. По този начин се обезмисля тяхната защита, защото до датата на обнародване на заповедта всяка община би могла изцяло да прекрои своите териториални планове.

Природозащитните организации призоваха Европейската комисия да гарантира, че еврофондовете няма да се използват за действия, които разрушават местата от мрежата Натура 2000. Природозащитниците ще изпращат редовна информация за проблеми с местата от мрежата и ще изработят прогнозен сценарий какво би се случило, ако не се вземат мерки още сега.

От страна на природозащитните организации присъстваха Симеон Марин от „Зелени Балкани”, координатор на проекта "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България", Петко Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие”, Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани”, Надежда Максимова от гражданска група „Да спасим Иракли”, Борис Бъров от BirdLife International и Андреас Баумюлер от WWF.

През тази седмица в България бяха на работна среща експертите на Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия Ладислав Мико и Андраш Деметер. Те посетиха ски зоната над Банско в Национален парк Пирин и се срещнаха с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
people in an office
Bulgarian NGO members with EU Commissioner Stavros Dimas in Brussels
© Petko Tsvetkov Enlarge