Министерството на околната среда все още има шанс да помогне на рекитеPosted on 14 November 2016
Сухото корито на реката след стената на ВЕЦ-а е подходящо за хора, но не и за риби.
© WWF
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) упорито отказва да предприеме действия, за да защити българските реки от унищожаване. Няколко примера от изминалите седмици показват липсата на воля за спазването на законите и защитата на обществения интерес.

Призоваваме настоящото ръководство на министерството да използва оставащото му време в институцията, за да вземе адекватни мерки относно проблематични водноелектрически централи. Ето няколко конкретни примера:

След като през септември Риболовни клубове и WWF България обжалваха неправомерно издадено разрешително за водно електрическа централа, което ще бъде унищожително за реките Черни Искър, Мальовишка и Горна Прека в Рила, все още няма реакция от страна на министерството, дори след изтичането на законовите срокове.  Бездействието на МОСВ става въпреки протеста на риболовците срещу този ВЕЦ преди два месеца и категоричното мнение на началника на кабинета на еврокомисаря по околна среда Юрген Мюлер, който на 8 октомври заяви, че е необходима процедура по ОВОС за спорната централа[1].

WWF изразява своето опасение, че забавянето на МОСВ може да е преднамерено.  Изглежда същото е използвано от инвеститора, за да получи разрешително за строеж от Община Самоков, като за сега местната управа отказва да отговори на въпросите на WWF, подадени по реда на достъп до обществена информация.  В интерес на този и други спорни проекти е и друго протакане от страна на МОСВ – да обяви защитена зона „Рила Буфер“, която трябва да опази тези реки и горите извън националния парк.  Заради това забавяне на Натура 2000 зоната страната ни бе изпратена на съд от Европейската комисия. 
Изглежда за МОСВ е ключов фактът, че фирмата инвеститор в тази централа Агроинженеринг 90 ЕООД е собственост на бившия кмет на Правец и баща на крупния бизнесмен и директор на рафинерията в Бургас - Валентин Златев.  Тази фирма се очертава като водещ инвеститор в хидроенергетиката на територията на софийска област.  Освен с проблемната ВЕЦ в Рила, фирмата нашумя през пролетта, когато се опита в разрез със забраните за строителство на ВЕЦ в Натура 2000 да получи разрешение за нова централа на река Малък Искър до село Своде, община Правец.  Тогава с обединените усилия на рибари, каякари, местни хора и WWF техният проект беше спрян (временно тъй като решението е обжалвано пред министъра на околната среда и водите, която все още може да отхвърли претенциите на инвеститора). Същата фирма нашумя наскоро, тъй като нейна ВЕЦ над Ботевград вероятно силно е допринесла за източването на язовир Бебреш.  Водната криза вече причини проблеми с водоснабдяването на местните хора и е пореден пример за съмнителните ефекти на подязовирните водноелектрически централи. 

Обръщаме внимание, че пак тази фирма има инвестиционно намерение да построи подязовирен ВЕЦ и на язовир Огняново, Община Елин Пелин.  Светлият пример на други подобни проекти ни кара да бъдем крайно предпазливи по отношение на това намерение.

На фона на бездействието на МОСВ изпъква фактът, че най-сетне една басейнова дирекция успя да приложи адекватно закона и да прекрати разрешително за ВЕЦ, който все още не е построен.  Става въпрос за една от трийсетината централи по река Искър – ВЕЦ Надежда край  с. Зверино в Искърското дефиле[2], за което WWF научи от периодичния ни мониторинг на работата на басейновите дирекции.  Поздравяваме Басейнова дирекция Плевен с адекватното решение да прекрати порочната практика да удължава на разрешителни, които не са реализирани в срок, и приканваме и другите басейнови дирекции да прилагат така закона. 

Най-голямо притеснение на WWF обаче е свързано с факта, че протаканите нови Планове за управление на речните басейни и техните екологични оценки силно снижават защитата на реките и не съдържат адекватни забрани за ВЕЦ в Натура 2000.  Общественото обсъждане на тези оценки трябва да приключи до края на месеца.  След като далеч по-строгите действащи планове бяха масово нарушавани, за съжаление ние очакваме унищожаването на българските реки да продължи, а описаните по-горе многобройни проблеми само да се увеличават. 

С оглед на обявената оставка на кабинета „Борисов“, призоваваме екипа на министър Ивелина Василева да използва по ефективен начин времето до края на предаването на управлението и да даде доказателство за воля за решаване на тези отлагани проблеми. Както и досега, държавните институции могат да разчитат на експертната помощ на WWF и други неправителствени организации, когато става дума за защита на природата и обществения интерес.
Сухото корито на реката след стената на ВЕЦ-а е подходящо за хора, но не и за риби.
© WWF Enlarge