Какво би искал/а да потърсиш?

В Букурещ започва международна среща за опазване на световните влажни зони

 

Международна среща на членовете на Конвенцията за влажните зони с глобално значение започва днес в румънската столица Букурещ. Събитието ще продължи до 13 юли т.г. и в него ще участват над 3000 представители на бизнеса, неправителствените организации и политиката. Основната тема на срещата ще бъде разумното използване и устойчивото развитие на Рамсарските места.

Рамсарските места представляват влажни зони с международно значение. Те
са източник на огромно разнообразие от растения, животни и услуги, които са от ключово значение за благосъстоянието на човечеството. Тяхното опазване се регулира от подписаната през 1971 г. Рамсарска конвенция (по името на града в Иран, където е станало това). Сред рамсарските места са Големият бариерен риф, южноамериканската влажна зона Пантанал, застрашените от унищожение местообитания на горили в долината Рифт в Руанда и др.

В България има 11 Рамсарски места, сред които са Беленските острови, езерата Дуранкулак, Шабла и Сребърна и др. Едно от емблематичните места, попадащи под защитата на рамсарската конвенция, е Дунав и дунавските влажни зони, които се намират по цялото протежение на дългата 2800 км. река.
Работата по Дунав е приоритетна за WWF в региона през последните 20 години.

Освен Дунав, във фокуса на организацията е най-новата защитена местност на България – влажната зона при река Веселина, а също Горние Подунавлье в Сърбия, торфените блата в Украйна, влажните зони по поречието на река Тиса и др.

При откриването на срещата в петък генералният директор на WWF Джим Лийп ще направи презентация, а самото събитие ще бъде модерирано от Магор Чиби, програмен директор на WWF-Румъния.

На 7 юли, събота, ще бъдат обсъдени резултатите от подписаното между България, Румъния, Украйна и Молдова споразумение за „Зелен коридор Долен Дунав", което беше осъществено с помощта на WWF преди повече от 10 години. Всеки от делегатите ще получи копие от специално издание на WWF, което разказва за значението на зеления коридор и за важността от опазването му.

По време на срещата ще бъдат организирани изложби, посветени на значението и устойчивото управление на влажните зони, работни семинари за ролята на частния сектор в устойчивото управление на влажните зони и др.