България има шанс да изпревари страните от ЕС по иновативни плащания в рибарствотоPosted on 28 February 2011
Устойчивото използване на водните и рибните ресурси е единствения начин България да подобри екологичното състояние на водните си екосистеми
Устойчивото използване на водните и рибните ресурси е единствения начин България да подобри екологичното състояние на водните си екосистеми
© WWF / Anton Vorauer
София, България - Представители на секторите рибарство и аквакултури в България се събраха на национална конференция за обсъждане на нови начини за устойчиво управление на водните екосистеми в страната. Идеята е да бъдат въведени различни схеми за плащания за екосистемни услуги – иновативен подход за опазване на природата, който все още не е широко използван в Европа.

Конференцията е организирана от WWF и Държавната агенция по рибарство и е част от проекта за популяризиране на плащанията за екосистемни услуги и на свързаните с тях схеми за устойчиво финансиране в басейна на р. Дунав. На събитието присъстваха Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните, Явор Недев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, представители на частния сектор и НПО. Основните говорители - д-р Урбани от Университета „Св. Стефан“ в Унгария и г-жа Холбърг от Шведския съвет по рибарство, споделиха опита на своите държави по разработването и прилагането на схеми за публични плащания за екосистемни услуги.

„Налице е реална възможност България да изпревари много страни от ЕС и да въведе иновативни политики за сектор рибарство и аквакултури, които не само стимулират растежа на производството, а и насърчават развитието на пълна гама екосистемни услуги, които ще осигуряват устойчив доход на предприемачите и общностите от селските райони сега и за в бъдеще“, каза Ирене Луциус, ръководител отдел „Политики“ на WWF Дунавско-Карпатска програма.

Българското правителство чрез Държавната агенция по рибарство планира въвеждането на различни схеми за финансиране от ЕС, които да допринесат за устойчивото използване на водните и рибните ресурси. Така България ще има възможност да подобри екологичното състояние на водните си екосистеми и да бъде пример в насърчаването на плащанията за екосистемни услуги.

Плащания за екосистемни услуги са публични плащания (като например аква-екологичните, направени в сектор „Рибарство“ за управление на водните и рибните ресурси). Идеята е да се осигурят екосистемни услуги като контрол върху ерозията и храните, улавяне на въглерода или опазване на биологичното разнообразие в полза на обществото.

Уреждането на плащания за ползите, предоставяни от екосистемите е начин да се признае тяхната стойност и да се гарантира, че тези ползи ще бъдат съхранени.

„Похвално е, че Държавната агенция по рибарство в България работи в партньорство с WWF за определяне на устойчиви аква-екологични плащанията, защото по този начин се насърчава опазването на природата“ – каза г-жа Луциус.

Предлагат се публични плащания за научно-изследователска и развойна дейност за насърчаване на иновативни подходи в сектора, които да доведат до намаляване на неговия екологичен отпечатък и за подобряване на околната среда (Например чрез отпускане на държавна помощ за използване на екологосъобразен или „зелен“ фураж за рибите).

Годишният приход от рибарниците в България е около 14 млн. евро, но тяхното значение на рибарниците е по-голямо по отношение на осигуряваната заетост в региони извън големите градове.

По време на конференцията, специален гост беше готвачът Валери Нешов, специалист в приготвянето на традиционни храни. Той представи т.нар. „Храни от водите“ , при които се акцентира върху произведени по устойчив начин риба и аквакултури. Дегустацията предизвика голям интерес и провокира дискусия относно пазарните възможности за природосъобразни рибни продукти.

„Ако искаме нашите реки да ни дават храна, чист въздух и вода, трябва да работим упорито за да осигурим добрия природозащитен статус на нашите водни екосистеми, по-специално в Дунавския басейн. Ползите, които предоставят водните екосистеми са наистина безкрайни“, казва координатора на проекта Мая Тодорова.

За проекта „Плащания за екосистемни услуги”

Плащанията за екосистемни услуги (ПЕС) са иновативен подход за опазване на природата. Това е наименование, дадено на различни мерки, чрез които бенефициентите на екологични услуги от защитата на речния басейн и опазването на гори до улавянето на въглерода се отплащат на тези, чиято земя предоставя тези услуги със субсидии или пазарни плащания.

Уреждането на плащания за ползите, осигурени от горите, плодородните почви и другите природни екосистеми е начин да се признае тяхната стойност и да се гарантира, че те ще бъдат съхранени.

По света опазването на природата е от изключителна важност за осигуряване на потока от екосистемни услуги, които са от значение както за хората, така и за природата. Чрез осигуряването на финансиране за управлението на намаляващи природни ресурси, различните ПЕС-схеми са потенциален източник на устойчиво финансиране в полза на съхраняването на природата.

Плащанията за екосистемни услуги насърчават поддържането на естествените екосистеми чрез природосъобразни практики, които избягват ощетяването на други ползватели на природни ресурси. Освен опазването на природните ресурси, този метод подобрява селските райони и качеството на живот в тях.

Настоящият проект се реализира по WWF- Дунавско-Карпатската програма с финансовата подкрепа на Програмата за околна среда на ООН/Глобалния фонд по околна среда (UNEP GEF) и Европейската комисия.

Устойчивото използване на водните и рибните ресурси е единствения начин България да подобри екологичното състояние на водните си екосистеми
Устойчивото използване на водните и рибните ресурси е единствения начин България да подобри екологичното състояние на водните си екосистеми
© WWF / Anton Vorauer Enlarge