Какво би искал/а да потърсиш?

WWF представи възстановявания на крайречни гори в Природен парк Българка

Проектът възстановява и туристическа инфраструктура около Етъра

WWF проведе първото журналистическо пътуване по проекта за възстановяване на крайречни гори в Природен парк Българка в Габровския Балкан. Представени бяха местата, където Държавно горско стопанство Габрово ще възстановява крайречни горски местообитания с видовете елша, върба, върба, топола, ясен и бряст.

Демонстрирани бяха засегнатите места от чуждия инвазивен вид райнутрия японика, растение, което агресивно завзема територии в българската природа, както и косенето им за премахването на вида от защитената територия. Участниците в пътуването видяха и част от вече свършеното по изграждането на туристическа инфраструктура в района на Етъра.

Освен представяне на дейностите по проекта, цел на тези пътувания е популяризиране на българските природни паркове. Участниците посетиха градината, която опазва редки и изчезващи местни сортове овощни дървета, възстановяването на изоставената кариера над село Потока, волиерата за аклиматизация на птици преди пускането им в природата. Журналистите видяха и Соколския манастир, една от най-големите културни забележителности в Природен парк Българка, и след това се спуснаха пеша към Етъра.