WWF представя в Трявна и Габрово проектоплана за управление на Натура 2000 място БългаркаPosted on 19 October 2010
Хората от Габровско вече три пъти се включиха в инициативата на WWF Национален ден на природните паркове, която включва и
Хората от Габровско вече три пъти се включиха в инициативата на WWF Национален ден на природните паркове, която включва и "Българка"
© Balgarka Nature Park
WWF Дунавско – Карпатска програма България завършва работата си по проект „Натура 2000 място Българка - планиране на управлението с местните заинтересовани страни”. Проектът е финансиран от Фонда за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Общата цел е осигуряване на добро управление на Защитена зона Българка с участието на всички местни заинтересовани страни. Специфична цел беше разработването на проект на план за управление на защитена зона Българка, част от мрежата Натура 2000.

Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани на срещите на 23 ноември (вторник) в гр.Трявна, от 17.30 до 19.30 в конферентната зала на хотел "Трявна" и на 24 ноември (сряда) в  Габрово, от 17.30 до 19.30 в залата на Държавно горско стопанство Габрово на ул. Минзухар № 1.

Целта на срещата е да се напарвят консултации с местната общественост по проектоплана за управление на защитената зона съгласно Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони.

За повече информация: свържете се с Катерина Раковска, WWF, тел: 02/ 950 50 41, факс: 02/ 950 50 40 или с дирекция на Природен парк Българка, тел: 066/808857

Проектът е финансиран от Фонда за подкрепа на неправителствени организации към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство със средства от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
Хората от Габровско вече три пъти се включиха в инициативата на WWF Национален ден на природните паркове, която включва и
Хората от Габровско вече три пъти се включиха в инициативата на WWF Национален ден на природните паркове, която включва и "Българка"
© Balgarka Nature Park Enlarge