Какво би искал/а да потърсиш?

Темата за справедливия енергиен преход набира скорост в училищата

Ученици, учители, общини и зелени бизнеси обединяват сили за по-добро бъдеще на хората във въгледобивните райони

Природозащитната организация WWF България заедно със своите партньори стартира амбициозен проект, издигащ темата за справедливия енергиен преход на ново ниво. След като само за година и половина над 700 младежи от въгледобивните райони на България, Северна Македония, Сърбия и Черна гора преминаха през поредица от обучения и хакатони, и след като генерираха над 50 идеи за изход от въглищната индустрия и преход към възобновяеми енергийни източници, темата набира все повече популярност сред младите хора.

Затова експерти от WWF България, JA България, WWF Адрия-Сърбия, JA Македония и Eco-team (Черна гора) обединиха сили за по-нататъшни стъпки чрез проекта PLAYJET, финансиран по програма Еразъм KA220-YOU-Cooperation partnerships in Youth. Те преминаха през специално обучение, за да могат да подготвят учителите в своите държави как да преподават тази сложна и щекотлива тема, така че тя да провокира интереса на младите хора в засегнатите от въгледобива райони. С общи усилия преподавателите в отделните страни ще обновят съдържанието на учебната програма в опит да достигнат ефективно до съзнанието на своите възпитаници.
 

Ключови стъпки в правилната посока:


1) Обучение на обучители. Първият и основен етап от процеса за разпространяване на информация за справедливия преход  е подготовката на подходящи кадри от всички партньорски организации. Веднъж завърнали се в своята държава, те ще започнат работа с преподаватели в различни училища, за да намерят най-подходящия модел за изнасяне на уроци по темата.

2) Учителска работа. Учителите добиват все по-голяма тежест за успешната реализация на справедливия преход. На тях се пада отговорната задача да привлекат интереса на младежите към случващото се във въгледобивните региони и да събудят въображението им.

3) Хакатони. WWF България и останалите партньори в четирите държави ще повеждат тематични хакатони в училищата, чиято цел ще е да стимулират учениците да генерират иновативни, но и практични идеи за преодоляване на предизвикателствата по пътя на справедливия преход.

4) Симулации. Освен в хакатони, учениците ще участват и в симулации. Ще си представят, че са участници в заседание на Икономическия и социален съвет на ООН. За целта ще влезнат в различни роли – на бизнесите, на синдикатите, на институциите, на местните общности и т.н. – и, разсъждавайки, ще търсят изгодно решение за бранша, който представляват.

5) Кръгли маси. Дискусии във формат на кръгли маси ще се проведат и в четирите държави. В тях ще вземат участие представители на всички заинтересовани страни – от НПО през стартъп средите до държавните и общински институции. Най-активните младежи ще вземат също участие на кръглите маси и ще представят гледната точка на младите хора от засегнатите региони и предложенията, които са измислили по време на хакатоните. Техните предложения и препоръки ще бъдат изпратени официално до органите, които вземат решения на местно и национално ниво.

6) Обобщаваща конференция. Домакин на конференцията ще бъде България. На нея ще се направи равносметка на постигнатите след една година резултати и ще се определят стратегически стъпки напред.
 

Обучението за обучители вече е факт.


То се проведе в офиса на JA България, като започна с опознавателна сесия и игри с групово участие. Това бе важен модул от обучението, тъй като участниците биха могли да го приложат напълно или частично в работата си с учители и ученици в своите държави. Обучението продължи с рефлективна сесия, водена от WWF, по време на която присъстващите споделиха опит и добри практики от работата им в сферата до момента, и предложиха своите идеи за надграждане.

„Днес всички партньори работят с повече учители и училища, а някои и с изляцо нови общини. Ясно е, че темата е гореща и предизвиква силни емоции особено у тези, които са пряко засегнати. Освен това има публичен натиск и редица неясноти, което води до недоволство у работниците в мините. А местната власт и правителствата изпитват затруднения да приемат конкретни мерки и планове за сраведлив преход, които да дават достатъчно ясна информация за възможности и ясни стъпки през следващите месеци и години“, разказа Лилия Аракчиева, ръководител програма „Младежка ангажираност, образование и иновации“ във WWF. „В дебата са намесени всички страни, които се интересуват от развитието на съответния въгледобивен регион, включително и бизнесите, обмислящи дали да инвестират там. На всички нива се обсъждат възможностите и рисковете, но липсват ясни планове. В тези райони училищата са силен фактор и ценен партньор на каузата ни за положителна промяна и о-добро бъдеще за хората.“

JA България организираха и полезна сесия с практически съвети за работа с учители. В рамките на сесията бъдещите обучители обсъдиха с представителите на какви зелени бизнеси и местни предприемачи биха могли да работят, за да имплементират добри примери в учебната програма. Бяха разгледани и различните идеи и предложения за предстоящите хакатони, при които самите младежи ще имат шанса да общуват с опитни, но екологично ориентирани предприемачи, природозащитници и представители на ключови инситуции.

„Перлата в короната“ на обучението беше преживелищната игра, наподобяваща симулация на заседание на Икономическия и социален съвет на ООН, която WWF България и останалите партньори ще организират на местно ниво с участието на младежи от всички включени в проекта региони. Тя изискваше разпределението на специфични роли и превърна офиса на JA България в пространство за разгорещени дебати между: миньори, засегнати от промените, представители на местните власти, инвеститори с устойчиви бизнес идеи, местни общности и представители от НПО-сектора.

Обучението имаше и важен технологичен компонент. Участниците бяха тренирани как да използват в своите държави платформата за образователно съдържание Moodle, носител на съвместно разработения виртуален курс за Справедлив преход и климатични промени. Сред десетте теми, поместени на нея, са: „Климатични промени“, „Справедлив преход към зелена енергия“, „Цели за устойчиво развитие“, „Зелени работни места“, „Социално предприемачество“, „Бизнес предприемачество“, „Създаване на бизнес модел“, „Идеи за гражданска ангажираност на местно ниво“ и др. Платформата предоставя учебното съдържание на английски език, както и на местните езици на партньорите в проекта.

По-рано тази година експертът по климатични промени Георги Стефанов проведе лекция пред българските учители, участващи в проекта, на тема: „Най-новото за климатичните промени, възобновяемата енергия и справедливия преход”. Това са ценни знания, които те ще прилагат в своите дисциплини, за да образоват младежите със спецификата на тази сложна, но все по-належаща материя. Днес те я изучават в класните стаи, но утре техните действия или бездействия ще определят бъдещето на всички нас.

 
Обучение на обучители по темата за справедливия преход