Какво би искал/а да потърсиш?

Starbucks Bulgaria подкрепя WWF в името на опазената природа

Двете организации ще подпомогнат разширяването на мрежата от защитени територии у нас

Природозащитната организация WWF и Starbucks Bulgaria ще работят рамо да рамо, за да спомогнат за разширяването на мрежата от защитени територии у нас. Към момента Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности в България, които се намират под закрилата на закона, заемат едва пет процента от територията на страната ни. 

В опит да обърнат тази негативна тенденция двете организации предприемат стъпка, целяща да постави на фокус природните зони у нас, които се нуждаят от протекция. В тази връзка Starbucks Bulgaria реши да инвестира в природата въведената през януари такса от 10 стотинки за своите клиенти, използващи пластмасови чаши за еднократна употреба. По този начин компанията не само ограничава използването на пластмаса в бизнеса си, но и насърчава своите клиенти и служители да водят по-природосъобразен начин на живот. Таксата е въведена съгласно Директива 2019/904 на Европейския парламент и Съвета относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

„Пластмасата за еднократна употреба е проблем, който обществото днес припознава като такъв повече от всякога. С нашата съвместна инициатива искаме да повишим осведомеността на хората за необходимостта от намаляване на отпадъците и да насърчим формиране на поведение, което да бъде от полза за планетата“, каза Иван Георгиев, оперативен директор на Starbucks за България.

Събраните в рамките на една година средства от таксата ще бъдат предоставени на WWF в подкрепа на тяхната дългосрочна работа за обявяване на нови защитени територии.

„Близо двадесет години WWF работи в България в посока обявяване, опазване и управление на мрежата от защитени територии. За това време проведохме и спечелихме редица съдебни битки, с които защитихме Национален парк „Пирин“ от незаконна сеч. Сеч, която щеше да доведе до намаляване на количествата мъртва дървесина и ценните стари дървета. А това би оказало кумулативно негативно въздействие върху богатото животинско и растително биоразнообразие в парка“, коментира Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF

Това е само едно от множеството постижения на WWF в сферата на защитените територии. През лятото на 2022 г. по предложение на природозащитниците Министерството на околната среда и водите обяви защитена местност в участък на река Дунав. Разположена на повече от 288 хектара недалеч от езерото Сребърна „Есетрите - Ветрен“ е първата и единствена засега защитена територия у нас, посветена на оцелелите стотици милиони години есетри. Освен че е важно местообитание за есетрите по дългия им път към морето, този участък е дом на 40 вида риби, като 21 от тях са включени в Червената книга на България.
 

WWF и бизнесът


Партньорствата с бизнеса са ключова част от стремежа на WWF да спомогне за постигането на мащабната промяна, от която планетата ни днес се нуждае. Една от големите цели на WWF е да помага на бизнеса да работи устойчиво със споделеното богатство, което природата ни предоставя всеки ден. 

Светът е изправен пред тежки предизвикателства като загуба на биологично разнообразие и задълбочаващи се климатични промени, с които е невъзможно да се справим сами. Тъй като бизнесите имат най-силно влияние върху екосистемите на Земята, ние ги насърчаваме да въвеждат  устойчиви практики в своята дейност. Така заедно работим за бъдеще, в което нашите децата също ще могат да се радват на опазена природа“, допълни Кавръкова

Компаниите са пряко зависими от природните ресурси, без които няма как да развиват своите дейности. Ето защо WWF вярва, че те имат отговорността да използват природните богатства без да им нанасят щети, за да гарантират съществуването им и за следващите поколения.

 
Ферма за кафе в Латинска Америка