Какво би искал/а да потърсиш?

WWF призова за удължаване срока на обществените дискусии по казуса с корабоплаването по Дунав

Достъп до доклада по ОВОС бе даден точно преди Коледа за срок от 30 дни

Природозащитната организация WWF България поиска от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да удължи срока за достъп до документацията преди общественото обсъждане на оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) във връзка с проекта за подобряване на корабоплаването по река Дунав. Той предвижда промяна на условията за корабоплаване в българо-румънския участък на Дунав чрез драгиране, т.е. чрез удълбочаване на дъното в 12 участъка на реката. Освен това на три места – при гр. Бекет, гр. Белене и с. Попина – се предвижда изграждане на големи инженерни съоръжения под формата на изкуствени острови, буни и шеврони, които да насочват речното течение.
 
Според WWF срокът, в който гражданите могат да се запознаят с обемната информация по случая, трябва да бъде удължен поне с един месец или до 22-ри февруари 2024 г. Мотивите за това са: мащабната документацията по случая, голямата значимост на проекта, както и сериозния брой засегнати страни – 12 общини и над 70 кметства. Възложител на проекта за подобряване условията за навигация в общия българо-румънски участък на реката, известен с името Fast Danube, е Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.
 
Процедурата беше обявена на 22-ри декември 2023 г. – в последния работен ден преди Коледните и Новогодишни празници. Освен съкратени срокове за запознаване, това предполага и че информацията за процедурата ще достигне до засегнатите страни със закъснение. Скъсяването на сроковете е сериозен проблем предвид съществения обем на документацията: общият обем на  текстове, таблици, карти и чертежи възлиза на повече от 7500 страници.
 
„Материята е сложна,  необходимо е време дори само за ориентиране кои са най-важните документи, които трябва да бъдат прегледани в зависимост от интереса на засегнатите страни. Разпоредбите на Наредбата по ОВОС постановява, че срокът за обществен достъп е „най-малко“ 30 дни“. Това означава, че компетентният орган може да определи и по-дълъг срок“, коментира Катерина Раковска, старши експерт „Политики и биоразнообразие“ във WWF.
 
Опасенията, свързани с реализацията на този мащабен проект, обхващащ цялото течение на река Дунав в България, са на няколко нива. Данните от доклада, както и становища на експерти по геодезия сочат, че съществува реална опасност от активиране на стари свлачища, намиращи се на по-високия български бряг, особено в района на гр. Оряхово и селата Орсоя, Добри Дол, и други. Възможно е също така засилване на бреговата ерозия, като има риск и от негативно въздействие върху подпочвените води, питейните кладенци, риболова и допълнително намаляване на нивото на реката при много ниски води.
 
„Тези въпроси са с особена тежест предвид зачестилите засушавания и рекордно ниските нива на Дунав през цялата 2022-ра и есента на 2023-та година. Очаква се и ефект върху речната и крайречната екосистеми, сред които влажните зони, както и върху защитените и редки животински видове по реката. Това засяга и застрашените от изчезване есетрови риби, чието последно убежище на територията на Европейския съюз е долното течение на Дунав“предупреждава Стоян Михов, ръководител програма „Води“ във WWF.
 
WWF се обръща с призив към местните хора, рибарските общности и местните администрации да поискат от институциите разбираема информация по засягащите ги въпроси и разумен срок за запознаване с нея.
 
Линк към документацията – на страницата на МОСВ.
 
Към момента обществените обсъждания в дванадесетте засегнати общини са предвидени в периода между 23-ти и 30-и януари 2024 г. Те могат да се проверят на сайта на съответната община. Примерен достъп до списъка и местата на обсъжданията от сайта на община Белене вижте тук.
 
 
 
Допълнителна информация:
 
По данни на самия доклад предишни етапи на оценка на проекта не са завършили успешно. Оценката по ОВОС е била отхвърлена от компетентните органи, в резултат на което решение по ОВОС не бе издадено. Проектът стартира през 2007 г. когато Министерството на транспорта на Румъния сключва договор за техническа помощ за изготвяне на предпроектно проучване, доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“. Това първоначално предпроектно проучване, заедно с допълнителните проучвания и доклади (ОВОС, ОС), бяха завършени и предадени през ноември 2011 г., след което не са получили одобрение.
Влажна зона по Долен Дунав