Какво би искал/а да потърсиш?

ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ
© sd

Зелена е всяка иновация, която води до напредък в устойчивото развитие и допринася човешката дейност да има по-малко негативно отражение върху околната среда.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Ролята на STEM обучението (Science, Technology, Engineering, Mathematics), предприемачеството и иновациите става все по-общопризната и ключова за развитието на съвременните младежи и адаптацията им към динамично променящия се свят. Образователната ни система обаче все още не е подготвена да подкрепи учениците по това направление и следователно има нужда от интерактивни извънкласни програми, фокусирани върху темата.

Освен това, за съжаление, се наблюдава трайна липса на възможности за развитие на учени и изследователи, което води до нарастващо „изтичане на мозъци“ към Западна Европа и Северна Америка. В същото време има предприемачи и иноватори, които намират икономическата ситуация в България за подходяща за развитие на нови бизнеси, но им липсват необходимите човешки ресурси за надграждане на техните иновативни идеи.

Панда Лабс - Бъдещето на водата
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF създаде Panda Labs - програма за зелени иновации, която роди множество успешни прототипи на зелени бизнес идеи в Австралия, Кения, Румъния, а вече и в България.

Специфичното у нас е, че участниците са младежи от 15 до 25 години. В рамките на програмата, с помощта на представители на бизнеса и научния сектор, те търсят и създават вдъхновяващи решения за преодоляване на сериозни екологични и социални предизвикателства. Основните стълбове на програмата са експериментиране, сътрудничество и акселерация, а методологията, която използваме, е тази на дизайн мисленето

Разбираме, че инвестирането в образованието на лидерите на утрешния ден ще постави основата за по-природосъобразен, устойчив и иновативен  бизнес. Чрез Panda Labs се стремим да подобрим икономическото състояние на България и да допринесем за развитието и осъвременяването на образователната система. Участниците в програмата имат възможност да развият както своите STEM знания, така и ценни социални умения като работа в екип, презентационни умения, представяне и защита на идеите си.

НАУЧИ ПОВЕЧE ЗА PANDA LABS

Чуй TEDx лекцията на ръководителя ни - Веселина Кавръкова:

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Абонирай се за нашия бюлетин, за да те информираме веднага, щом имаме младежки дейности, в които да се включиш, или нужда от подкрепа за работата ни свързана с образование, иновации и младежка ангажираност.