Какво би искал/а да потърсиш?

Bio Balance
© WWF

Да се отопляваме, докато пазим гората.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Начинът, по който произвеждаме енергията си днес, ни изправя пред редица рискове. Замърсяването на въздуха взима все повече жертви всяка година, енергийната бедност у нас се разраства, а допълнителен натиск върху горите би означавал и тежък удар върху биологичното разнообразие. 

КАКВО ПРАВИ WWF?

От години WWF насърчава постепенния преход към нисковъглеродна икономика, сериозен дял от който заема изгарянето на биомаса. Затова стартирахме проекта Bio Balance, гарантиращ устойчивото оползотворяване на биомаса без излишно изсичане на гори.
След консултации със заинтересовани страни в сферите на енергетиката и горското стопанство и въз основа на добрите практики от региона ще разработим препоръки за въвеждане на по-строги национални критерии за устойчиво оползотворяване на биомасата.
Вече работим активно с хора от места, които приоритетно се отопляват на дърва, за да обясним рисковете за природата и здравето, когато отоплението на дърва е неефективно и замърсяващо.
Една от амбициозните цели на проекта е да създаде общност със знания и желание за промяна  по темата устойчиво използване на горска биомаса. Затова страниците на проекта в отделните държави - България, Румъния и Унгария, ще работят не само като еднопосочен канал за информация, но и като центрове за споделяне на знание.
Освен информация, новини и материали от проекта, там общините, местните граждани и бизнесите ще могат да споделят своя практически опит за това как са намалили използването на биомаса или потреблението на енергия. Така ще се селектират най-добрите практики, които могат да бъдат прилагани у нас и в чужбина.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Последвай ни в InstagramTwitter и Youtube с хаштаг #wwfbiobalance.

Включи се в тематичната Facebook група за устойчиво използване на дърва за горене.

Проектът Bio-Balance e финансиран по Програма LIFE за управление и информация, свързани с климата. Изразените в него виждания и мнения са на партньорите в проекта и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или CINEA. ЕС и финансиращият орган не носят отговорност за тях.
Bio-Balance ще надгради резултатите, постигнати по проекта Bio Screen, реализиран с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда и програма EUKI.

Bio Balance logos