Какво би искал/а да потърсиш?

БЕЗВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА
© WWF

България цели да се превърне във въглеродно-неутрална страна до 2038 г. За това време ни предстои да изминем дълъг път на държавно, икономическо и потребителско равнище.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Днес ние прекарваме по-голямата част от живота си на „екологичен кредит“. Черпим от ресурсите на природата с такава скорост, че не ѝ даваме възможност да ги възстанови отново. И заедно с това натрупваме огромни количества въглероден диоксид в атмосферата, които екосистемите не могат да абсорбират.

Данните сочат, че въглищните топлоцентрали в България са отговорни за 1530 случая на преждевременна смърт всяка година. Освен това страната ни е на второ място в ЕС по заболяваемост от астма при децата с 18 150 случая годишно.

Това е ужасяваща тенденция, която сме длъжни да преодолеем като общество. Тук идва на помощ Планът за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз на стойност от 750 млрд. евро. Той има за цел да насърчи иновациите, високотехнологичните решения за възобновяеми източници и устойчиво земеделие, както и да направи континента климатично неутрален до средата на века.

Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България

„Този план може да бъде магистрала за трансформация на икономическото развитие на България. Той отваря вратите на иновациите, високотехнологичните решения, устойчивото земеделие, зелените компании и, разбира се, опазването на околната среда. Поставя всички ни на Кръглата маса за бъдещето“.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF работи активно за влияние върху националните климатични политики, включени в Закона за климата, Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и Интегрирания план за енергетиката и климата до 2030 г. (ИНПЕК). Организацията вярва в Европейската зелена сделка и се стреми да я адаптира към българските условия. За целта WWF се включи в безпрецедентна коалиция с участието на водещи организации от иновативната екосистема, учени и природозащитници. Коалицията получи названието „За зелен рестарт” и събра над 50 експерти, представители на неправителствения сектор и бизнеса от сферите на зелените иновации, дигиталната комуникация, кръговата икономика, климата и енергетиката. Заедно изготвихме решения за зелен рестарт на българската икономика. Създадохме и „Учебник по бъдеща история на България“, за да покажем най-добрия сценарий за развитие на държавата ни с хоризонт от 30 години напред.