Какво би искал/а да потърсиш?

Защо са важни мъртвите дървета?
© Timur Chiș

Мъртвата дървесина дарява живот на гората! Да, звучи противоречиво, но ще побързаме да поясним.

Всеки от нас, хората, има свои собствени предпочитания към дом, храна, начин на придвижване, съседи, приятели... Така са и горските обитатели – имат специфични изисквания с кого и къде да живеят. И както знае всеки планинар – гората не е еднообразна съвкупност от дървета. Тя е променлива екосистема с разнообразие от места и условия за живот.

Изправени съхнещи дървета, повалени от времето оголени трупи, гниещи дънери и паднали клони са... най-богатите местообитания в здравата гора. Цели 30% от видовете в българските гори се хранят, крият или дори живеят в дървесината на мъртвите дървета. Това са кълвачи, синигери, сови и други птици, различни бозайници и голямо многообразие от насекоми, мъхове, гъби и лишеи.

Освен че поддържа горския свят, мъртвата дървесина помага и на човека. Например, тя е важна за благоприятното регулиране на водния отток, тоест предпазва ни от наводнения и засушаване. Освен това сухите дървета защитават склоновете от ерозия, а също и са важен фактор за смекчаване въздействието на климатичните промени.

Не гледай на сухото дърво пред теб като на гигант, лишен от предишното си величие и красота. Представи си го като небостъргач, в който се настаняват и хранят хиляди малки и големи горски обитатели.

Мъртвите дървета са нужен компонент от гората – нейна неизменна и жизненоважна съставна част.

Опознай ги... пази ги! Без тях богатата на живот гора няма да е същата.

Проектът е осъществен от WWF със специалното съдействие на Травентурия ООД и Природен парк „Витоша“.