Какво би искал/а да потърсиш?

На стъпка сме от първия в историята Закон за възстановяване на природата

Целта му е да противодейства както на климатичната криза, така и на загубата на биоразнообразие

Европейският съюз направи крачка напред в областта на природозащитата. В края на ноември 2023 г. членовете на комисията по околна среда на Европейския парламент (ЕП) гласуваха с голямо мнозинство в подкрепа на Закона за възстановяване на природата. Окончателният текст на проектодокумента беше одобрен с 53 гласа „за“ срещу едва 28 „против“. Последната стъпка пред превръщането му в реалност е приемането му в пленарната зала на ЕП.

Първоначалната визия на Закона, постигната след интензивни тристранни преговори между Европейския парламент, Европейската комисия (ЕК) и Съвета, бе да предложи мерки за възстановяване на най-малко 20% от природата на ЕС до 2030 г. и всички екосистеми, които имат нужда от възстановяване – до средата на века. В тях влизат гори, торфища, влажни зони, заливни територии, реки, морета и т.н. По време на пленарното гласуване през юли обаче Европейският парламент значително отслаби проектозакона. В следващите тристранни преговори между Съвета, ЕК и ЕП бяха направени компромиси, които да удовлетворят всички страни, участващи в споразумението.

Следващата стъпка е окончателното гласуване в пленарната зала на Европейския парламент, което се очаква да се проведе в началото на 2024 г. За да приключи напълно законодателния процес, Съветът също ще трябва да даде финално одобрение. Но като се има предвид, че текстът вече получи зелена светлина от държавите-членки, то най-вероятно ще бъде формалност.

Това гласуване е плод на няколкомесечна безпрецедентна гражданска мобилизация в подкрепа на първия по рода си закон на ЕС за възстановяване на екосистемите. Повече от 6000 учени, над 100 бизнеса, повече от 200 неправителствени организации, множество климатични активисти и над милион подписи и съобщения от страна на граждани настояха за силен Закон за възстановяване на природата. Всички те изискват от вземащите решения да приемат този ценен законодателен акт, който цели да съживи унищожаваната с десетилетия европейска природа.

Коалицията #RestoreNature, в която влизат WWF, BirdLife Europe, ClientEarth и Европейското природозащитно бюро (EEB), коментира ситуацията така: „Окуражаващо е да видим как подкрепата за Закона нарасна след сключването на споразумение. Комисията по околна среда показа своя ясен ангажимент да подготви този закон преди следващите европейски избори. Все пак е разочароващо, че има и хора, които не желаят да защитят Европа и нейните граждани от опустошителните въздействия на изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Сега зависи от пълната зала на парламента да последва примера и да гласува „за“ Закона за възстановяване на природата.“

Ако влезе в сила, Законът за възстановяване на природата ще изисква от държавите в ЕС да разработят национални планове за възстановяване. Те трябва да включват мерки за възстановяване, необходими за постигане на задължителните цели, маркирани в Закона, трябва да определят общата площ за възстановяване, както и графика, по който то ще се случва. Плановете за възстановяване трябва да обхващат периода до 2050 г.
ЕС е на прага на исторически Закон