Какво би искал/а да потърсиш?

WWF проучва свързаността на местообитания на мечки по границата с Гърция

Има ли добра свързаност на местообитанията на мечки по границата между България и Гърция? Отговор на този въпрос ще даде нов проект, по който WWF България и гръцката природозащитна организация Callisto започнаха съвместна работа в началото на 2024 г.

Какво е екологична свързаност и защо е важна

Екологичната свързаност позволява на животните на сушата или във водата да се придвижват свободно от едно място на друго. Така те намират храна, партньори в размножителния период, нови територии за обитаване. Ако липсва свързаност, местообитанията се фрагментират, движението на дивите животни се ограничава и екологичните системи започват да се разпадат.


Пример за свързаност (зелен коридор) от Белгия. Снимка: WWF

За съжаление, човешката дейност нарушава екологичната свързаност. Това, освен че вреди на важни природни процеси, може да доведе до конфликти между хората и дивите животни, тъй като те по-често влизат в контакт помежду си.

По цял свят WWF работи за увеличаване, поддържане и възстановяване на свързаността, като прилага различни стратегии в зависимост от видовете местообитания и животните в тях.

Свързаност по границата между България и Гърция

Проектът Connecting People & Wildlife in the Balkan Green Belt, по който си партнират Callisto и WWF България, има за цел да проучи свързаността на мечките и други големи бозайници в граничната зона между планината Орвилос/Славянка и най-западната точка на Родопите. Ще бъде изследвана територия, която влиза в рамките на две общини - Ексохи в Гърция и Хаджидимово в България. 

Екипът на проекта ще извърши наблюдения чрез поставяне на фотокапани и използване на трансекти. Всякакви признаци за жизнена дейност на бозайници (следи, маркировка, екскременти и др.) ще бъдат регистрирани в специално мобилно приложение. Фокусът е основно върху кафявата мечка, която е приоритетен вид, но ще бъде проучено присъствието и на сивия вълк, дивата свиня и сърната. 

Специалистите ще работят на терен, за да получат данни за видовете в региона и заплахите пред тях. Освен това ще съберат и анализират информация за щетите, нанесени от едри хищници в околността през последните 15 години.

Важна част от работата ще бъде изследването на функционалността на тунела за мечки до ГКПП „Илинден“. Той бе отворен през 2005 г. с идеята да осигурява свободно и безопасно преминаване на едри бозайници. Дали обаче това наистина се случва ще установи екипът на проекта, като направи оценка на използването на тунела. 


Тунелът е с обща дължина 447 м - 147 м в България и 300 м в Гърция. 

Проектът ще включва и създаване на хабитатен модел на местообитанията в региона, чрез който да се констатира дали съществуват подходящи плътни зелени ивици, през които да преминават животните. 

В помощ на местните общности   

Работата на терен ще включва и срещи с местни жители от двете страни на границата. Сред тях ще се проведат анкети за отношението им към едрите хищници и проблемите, с които се сблъскват в съжителството с тях. На свой ред експертите ще ги запознаят с добри практики за избягване на конфликти с дивите животни, включително какви са мерките за предотвратяване на щети и процедурите за обезщетения. 

Допълнително ще бъдат разработени и полезни информационни материали за възрастни и деца, които ще се разпространят сред хората в региона. 

Дейностите по проекта ще продължат до средата на 2025 г. 

Проект Connecting People & Wildlife in the Balkan Green Belt се осъществява с финансовата подкрепа на проект BESTbelt на Европейския съюз. 
 
© Shutterstock
Добрата свързаност на местообитанията на животинските видове е от огромно значение за протичането на важни природни процеси.
© BestBelt
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на BESTbelt Project.