Какво би искал/а да потърсиш?

6 важни връзки между горите и човешкото здраве

Горите са от огромно значение за човешкото здраве. Тяхната защита, устойчиво управление и възстановяване спомагат за регулиране на болестите, осигуряване на храна и още много. Но каква е научната основа на връзката между горите и здравето? И защо тази връзка е толкова важна?

Отговорите дава доклад на международната организация WWF от 2022 г., наречен „Жизнеността на горите: Илюстриране на доказателствата, свързващи горите и човешкото здраве“ (‘The Vitality of Forests: Illustrating the Evidence Connecting Forests and Human Health’).

Чрез задълбочено проучване експерти на организацията откриват множество доказателства, че общественото здраве и горите са взаимносвръзани - на местно, регионално и глобално ниво.

В проучването WWF разглежда пет сфери на взаимодействие: незаразни болести, инфекциозни болести, излагане на негативни въздействия на околната среда (например замърсявания), хранене и рискове за физическото здраве. Не на последно място е проучена и ролята на горите за повишаване на устойчивостта на човешкото здраве към климатичните промени.

По-долу представяме накратко шестте основни извода, направени в доклада:

1. Горите намаляват рисковете, асоциирани с редица незаразни болести

Всяка година 41 млн. души по света умират от незаразни болести – сърдечносъдови заболявания, рак, хронични респираторни заболявания, диабет, проблеми с психичното здраве и др. Незаразните болести се смятат за най-голямото бреме за човешкото здраве в световен мащаб.

Според доклада на WWF прекарването на повече време в гората може да редуцира някои от факторите, повишаващи опасността от незаразни болести. Множество проучвания са установили широк спектър от ползи от честите горски разходки: подобряване на имунната система, потенциално повишаване на устойчивостта към рак, намаляване на високото кръвно налягане, стреса и тревожността, дори понижаване на нивата на глюкоза в кръвта.


Разходките в гората носят много ползи за здравето. Снимка: WWF

Учени от Япония например са провели изследвания, показващи, че хормонът на стреса кортизол достига значително по-ниски стойности в горска спрямо градска среда. По подобен начин адреналинът и прогестеронът показват много по-ниски концентрации, след като хората са прекарали известно време в гора. При участници в друго японско изследване е установено, че дори само 15 минути в гората водят до спад на нивата на кортизол и на кръвното налягане.

2. Пречиствайки въздуха и водата, горите редуцират риска не само от незаразни, но и от инфекциозни заболявания

През 2015 г. замърсяването на въздуха в околната среда и в домакинствата е било причина за 6,5 милиона смъртни случая по света (повечето – от различни незаразни болести, влияещи се от този фактор). Като филтрират замърсителите от въздуха и водата, горите спомагат за намаляване на заплахите от инфекциозни и респираторни заболявания и рак.

Опазването и възстановяването на крайречните гори например влияе положително на детското здраве, показва докладът на WWF. Заболяванията на стомаха са втората по честота причина за смъртност и основна причина за недохранване при децата под петгодишна възраст в световен мащаб. Проучванията сочат, че здрава гора в горен край на течението на една река допринася за по-малко диарийни болести при деца от общности, живеещи надолу по течението на реката. А увеличаването на горската покривка в горните части на реката с 30% намалява вероятността от диарийно заболяване с 4% - подобно на ефекта от подобряване на санитарните условия.


Гледка към амазонска тропическа гора. Снимка: WWF

3. Горите са първата линия на защита срещу нови инфекциозни болести

Новите инфекциозни болести се увеличават на глобално ниво и много от тях са свързани със зоонози (болести, които се предават от животни на хора). По оценки на Световната здравна организация в момента има около 40 инфекциозни заболявания, които не са съществували само преди едно поколение.  

Все повече проучвания показват, че обезлесяването може да повиши риска от появата и разпространението на инфекциозни болести. Изследване от 2015 г. например установява, че почти едно от всеки три огнища на нововъзникващи болести е свързано с промяна в земеползването, включително обезлесяване. Конкретен пример - факторът „загуба на гори“ е имал сериозен принос за появата и разпространението на вируса ебола.


Обезлесяването има роля в разпространението на инфекциозни болести. Снимка: WWF

Непокътнатите горски ландшафти предоставят на животните местообитанията, необходими за поддържане на отделни популации, и ограничават възможността за разпространение на инфекциозни болести между видовете. Загубата и деградацията на горите концентрира популациите на животните на по-малки територии. Това води до появата на нови инфекциозни болести, които могат да засегнат огромна част от човечеството.

4. Горите допринасят за продоволствената сигурност

Горите са източник на храна за много общности в различни географски райони. В световен мащаб около 1,6 млрд. души зависят пряко от тях за препитанието си.

Опазването на горите има особено голямо значение за здравето и развитието на уязвими групи като децата. Всяка година 3,1 млн. деца по света умират от недохранване, а тези, които оцеляват при лошо хранене през първите 1000 дни от живота си, често страдат от здравословни проблеми по-късно. Децата, получаващи качествена храна, имат по-добро когнитивно и физическо развитие и са изложени на по-малък риск от заболеваемост и смъртност.


Горите осигуряват препитание за 1,6 млрд. души на Земята. Снимка: WWF

Диворастящите храни в горите (плодове, зеленчуци, гъби, семена, ядки) са критично важни източници на микронутриенти и протеини за селски общности с ограничен достъп до пазари. В отдалечените райони на Танзания например тези храни осигуряват между 19 и 30% от витамините А и С и желязото, необходими на населението.

5. Горите могат да ни предпазят от последиците от бедствия

По данни на ООН между 1996 г. и 2015 г. бедствия като горски пожари, наводнения, урагани, свлачища и екстремни горещини са довели до 1,3 млн. смъртни случая по света. Природните екосистеми, особено горите, могат да осигурят защита от подобни физически опасности по различни начини:
  • Наводнения: Горите могат да забавят скоростта на водния поток, да абсорбират излишната вода и да намалят щетите от наводнения.
  • Свлачища: Растителността спомага за стабилизирането на почвата, а дърветата са естествена бариера за движението на почва, сняг или скали по стръмни склонове.
  • Горски пожари: Добре стопанисваните гори са по-устойчиви на горски пожари.
  • Урагани и бури: Зелената инфраструктура (напр. блата и мангрови гори) може да действа като буфер на бурните води.
  • Горещини: Горските ландшафти и дърветата в градовете осигуряват сянка за хората и животните и намаляват температурата на околната среда.
Разгръщайки темата за екстремните горещини, докладът на WWF посочва, че те са засегнали 1,7 млрд. души на Земята в периода 1983 – 2016 г. Охлаждащият потенциал на горите е от съществено значение за противодействието на болестни състояния, влияещи се от високите температури - респираторните и хроничните сърдечносъдови заболявания например се обострят при прекомерна топлина.

6. Горите смекчават негативните ефекти от климатичните промени и техните последици за здравето

Въздействието на климатичните промени върху здравето се разглежда в целия доклад. Знаем, че излагането ни на физически опасности като горещини, силни бури и наводнения ще нараства, а местообитанията на често срещани преносители на инфекциозни болести като комари и кърлежи ще се разширяват. Знаем също така, че хранителното съдържание на основните продукти ще намалява с увеличаването на въглероден диоксид в атмосферата. Знаем още, че хората, чието здраве вече е влошено, са по-уязвими към измененията на климата.


WWF работи за опазването, възстановяването и устойчивото управление на горите по цял свят. Снимка: WWF

Горите могат да допринесат за облекчаването на всички тези проблеми. Те са незаменими за адаптацията към климатичните промени, като същевременно подпомагат здравето и благосъстоянието на хората.

Опазвайки горите, опазваме самите себе си

Горите са толкова важни за съществуването ни, че би трябвало връзката ни с тях да е неразривна. За съжаление през последните десетилетия примерите за разрушаването на тази връзка нараснаха неимоверно.

Опазването и устойчивото управление на горите е основна цел на WWF както в България, така и във всички други над 100 държави, в които организацията работи. Голямата ни мисия всъщност е хората и природата да съществуват в хармония – за да имаме всички ние и нашите деца, внуци и правнуци по-добро бъдеще.


Нека заздравим връзката си с природата. Снимка: Shutterstock

Всеки, който желае, може да подкрепи дейността на WWF в България тук:
https://www.spasetedivatapriroda.bg/wwf

 
© Shutterstock
Нашето здраве и горите са взаимносвръзани.