Вековните гориVirgin or old growth forests are untouched by humans, the last places where nature survives in its ... rel=
Virgin or old growth forests are untouched by humans, the last places where nature survives in its pure state.
© Mircea Struteanu

Какво е вековна гора

Онази, която са е развивала стотици години без човешка намеса
Макар вековни да са всички гори над 100 г., същински вековните са онези, които са се развивали стотици години без човешка намеса. Днес такива гори са запазени предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин, Странджа.

В действителност вековните гори са последните кътчета дива природа, където можем да наблюдаваме всички фази от развитието на естествените гори - зараждането на младата гора сред останките на паднали величествени дървета, борбата за оцеляване на конкуриращите се за вода и светлина зрели дървета, както и бавното отмиране на най-старите дървета, достигнали до предела на своята възраст, без да бъдат отсечени.

Старите гори - непознатите съкровища на България

Old-growth forests: the unknown treasures of Bulgaria

Stages of a forest development, in Bulgarian, graph rel=
Stages of a forest development, in Bulgarian
© WWF DCP BG archive