Какво направихме?Как се разви горската кампания?

- Представител на WWF беше включен в работната група за нов закон за горите. Досега в текстовете са включени доста разумни предложения, но предстои проектозаконът да бъде изпратен  за съгласуване в отделните министерства, както и в парламентарните комисии и не е ясно дали всичко ще бъде наред след това. Повече яснота ще има през пролетта.

- През декември 2009 г. WWF, "Грийнпийс" и "Приятели на Земята" изпратиха общо становище до европейските министри от Съвета по земеделие по предложения Регламент за надлежна проверка на дървен материал и изделия от дървен материал, допускани на европейския пазар. Българският министър на земеделието и храните Мирослав Найденов и заместникът му Георги Костов също получиха това становище.

- През ноември 2009 г. WWF организира изложба "Гората, каквато не я познаваме".

- През ноември 2009 г. WWF беше домакин на дискусията „Екосистемни услуги, предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми”. В нея се включиха заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров, представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителна агенция по горите, браншови, неправителствени и научни организации.

- През септември 2009 г. WWF стана инициатор на кръгла маса за горската сертификация FSC, на която присъстваха представители на държавни институции, сдружения на собствениците на гори, бизнес организации в областта на дървообработването и мебелната промишленост, неправителствени природозащитни организации, професионални синдикати.

- Кампанията продължи година и половина и приключи с приемането на новия закон за горите в сила от 8 април 2011 г.