Кампания "Климатични аномалии" (2008)Най-сериозната заплаха

 
© WWF / Andrew KERR
Човешката дейност е основната причина за климатичните промени
© WWF / Andrew KERR
Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в.
Климатичните промени се наблюдават навсякъде.

В днешно време започваме да виждаме ефекта от промените в климата на много места по земното кълбо – ледниците се топят, нивото на моретата се покачва, бурите и наводненията са все по-силни и разрушителни, снегът на север намалява, а на юг настават все по-големи суши.

2005 г. беше най-топлата година в историята заедно с 1998 г.

Но може би по-обезпокоителен e фактът, че от 1856 г. насам десетте най-топли години на земята са били през последните 15 години. Данните, събрани от Британската метеорологична служба и Отдела за климатични изследвания към Университета в Източна Англия за Световната метеорологична организация показват, че 11-те най-топли години в историята са (в низходящ ред): 1998 и 2005 (еднакво топли); 2002 и 2003 (еднакво топли); 2001; 1997; 1995; 1990 и 1999 (еднакво топли); 1991 и 2000.

Глобалното затопляне не се случва от само себе си.

То се причинява от хората. Изгарянето на всяко парче въглища, на всеки литър нефт или природен газ означава излъчване на още натоварващи атмосферата газове. Те образуват все по-дебел слой около нашата планета, задържат топлината, задушават хората и природата.

Въглеродният диоксид – основният газ, виновен за глобалното затопляне

Въглеродният диоксид (CO2) е най-значимият от парниковите газове, който представлява повече от 80% от атмосферното замърсяване, свързано с глобалното затопляне. В момента атмосферните нива на CO2 са по-високи от когато и да било през последните 420 000 години. Всичко това се причинява от дейността на човека.

CO2 произхожда главно от въглищата, нефта и природния газ

Около 97% от CO2, излъчван от западните индустриализирани страни, се произвежда при горенето на въглища, нефт и газ за добив на енергия. Всяка година в атмосферата се изхвърлят около 25 милиарда тона CO2. Това означава около 800 тона всяка секунда! Не е изненадващо, че нарастването на температурите сериозно нарушава естествения баланс на световния климат.

Последиците достигат от екватора до полюсите

 
© WWF / Fritz Pölking
Полярните мечки са жертви на промените в климата
© WWF / Fritz Pölking
Ето кратък списък:
Кораловите рифове избледняват от покачващите се температури на морската вода. Горите се изместват към по-високи и по-хладни места. Полярните мечки са подложени на натиск от намаляването на полярния лед. Ледниците се топят на всички континенти… И списъкът не свършва дотук.

По целия свят хората виждат как глобалното затопляне вреди на околната среда. Това обаче не е проблем, който се е появил за една нощ – изминаха вече 30 години, откакто учените за първи път предупредиха света за опасността от промяна на климата. Докога ще позволяваме това да се случва?

Промените в природата вече имат все по-сериозен ефект върху хората и икономиката. Според застрахователната индустрия потенциалните икономически щети, причинени от глобалното затопляне, възлизат на стотици милиарди долари всяка година.

Незабавно намаляване на емисиите за стабилизиране на концентрацията на CO2

Според Междуправителствената група по промените в климата към ООН емисиите на CO2 трябва да се намалят най-малко с 60%, и то само за да се стабилизира концентрацията им в атмосферата на сегашното и ниво. И тъй като такова незабавно намаляване на емисиите просто не е възможно, данните показват колко много трябва да се направи, за да се спре глобалното затопляне.

Без въвеждане на ефективна политика за стабилизиране на климата емисиите на CO2 ще продължат да се увеличават и за човечеството ще стане невъзможно да поправи щетите, които самото то е нанесло.

Покачване на температурите с по-малко от 2°C

WWF смята, че покачването на температурите трябва да се поддържа доста под 2°C, за да се избегнат опасни промени в климата. Вече е доказано, че повишение от 2°C ще доведе до редица унищожителни последици за кораловите рифове, арктичните системи и, в крайна сметка, хората. Земята не може да си позволи по-голямо покачване на температурите.

Нарушаване на деликатния баланс

При използването на твърди горива се отделя въглероден диоксид, който е бил съхраняван в продължение на стотици години под формата на нефт, въглища или природен газ. През последните 200 години сме изгорили голяма част от тези запаси, което е довело до увеличаване на количеството на CO2 в атмосферата. Чрез обезлесяването също се освобождава CO2, който се е съдържал в дърветата и почвата.

С увеличаването на CO2 в атмосферата увеличива плътността на “парниковото одеало”, което води до задържането на твърде много топлина в земната атмосфера. Така се стига до глобалното затопляне. Световните температури се покачват и причиняват климатични промени.

Научните доказателства

 
© WWF / Roger LeGuen
Милиони са изложени на риск от суша и липса на питейна вода
© WWF / Roger LeGuen
Промените в климата се случват сега
Светът се затопля по-бързо отколкото когато и да било през последните 12 000 години. Деветдесетте години на ХХ век са били най-топлото десетилетие през изминалото хилядолетие.

* Глобалното затопляне причинява топене на ледниците във всички части на света. Така милиони хора са изложени на риск от наводнения, суша и липса на питейна вода.

* През март 2006 г. е измерена най-малката площ на арктичния лед в историята. За една година е изчезнала площ, почти с размерите на Италия.

* Кораловите рифове по целия свят сериозно страдат от необичайно топлите температури на водата в океаните. При сегашния темп на деградация Големият коралов риф може да изчезне в рамките на един човешки живот.

* Градове като Атина, Чикаго, Милано, Делхи и Париж изнемогваха от страшните горещини. Според официалните данни, публикувани през септември 2003 г., летните жеги в Европа са причинили смъртта на 14 800 души само във Франция.

* Летните температури в европейските столици са се повишили с около 2°C през последните 30 години, показва доклад на WWF.

* Покачването на нивото на моретата заплашва цели нации, които живеят на нискоразположени острови в Тихия и Индийския океан.