РекламаКой измисли концепцията за кампанията

Рекламната агенция Ogilvy & Mather Sofia разработи pro bono каретата, радио и телевизионните клипове, банерите в интернет и външната реклама.
Сигурно сте видели рекламите по някоя от 50-те български медии, които подкрепят безвъзмездно кампанията за защитените територии в страната.

Ако ли не, ето основните визии, които може да разгледате по-големи и с всички подробности, като кликнете върху тях.

WWF и Ogilvy & Mather Sofia взеха златна награда от първия български конкурс за ефективност на рекламата Effie през декември 2007 г. за тази кампания.

Странджа

Strandzha nature park 
© WWF DCP BG
Рекламна визия с пейзаж от Странджа
© WWF DCP BG

Рила

Rila national park 
© WWF DCP
Рекламна визия с пейзаж от Рила
© WWF DCP

Пирин

Pirin national park 
© WWF DCP BG
Рекламна визия с пейзаж от Пирин
© WWF DCP BG