Защитени територии | WWF

#SavePirin

В ЗАЩИТА

НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Основен ангажимент на експертите на WWF е проследяването на проектите за нови планове за управление на Националните паркове „Рила“ и „Пирин“, както и на Природен парк „Витоша“, които уреждат какво може и не може да се прави на територията на парковете. Тези така ценни територии от години са обект на подкрепа от страна на WWF.

СПАСИ ПИРИН

За първи път български природен обект е част от международна кампания на WWF. Над 100 000 души от цял свят се включват в нея с искане планът за управление да се върне и преработи.

Изминахме дълъг път:

  • Организирахме протести;

  • Писахме становища;

  • Участвахме в срещи с правителството;

  • Защитавахме Пирин на международната среща на ЮНЕСКО в Истанбул;

  • Ходихме и до централата на ЮНЕСКО в Париж, за да отстояваме позицията си и да не позволим Пирин да бъде изваден от списъка с обекти на световното културно и природно наследство.

Предстоят ни тежки съдебни дела,
но благодарение на подкрепата на хиляди поддръжници, ние сме уверени,
че ще се справим!

WWF и Натура 2000

Подкрепата на стотици хиляди съмишленици е причината и за успеха на международната кампания на WWF и още много други природозащитни организации в Европа в защита на екологичната мрежа Натура 2000.

Натура 2000 е най-сериозната инициатива на Европейския съюз за съхраняване на природата. Всяка страна членка е задължена да изгради своя мрежа. Тя се състои от специални защитени природни зони, които опазват ландшафти, растения и животни от европейска значимост.

Над 520 000 души дадоха гласа си за запазването на жизненоважни закони в Европа в защита на най-ценната ни дива природа. Рекорден брой за цялата история на Европейския съюз! Заявихме категорично на Европейската комисия, че директивите не трябва да се преразглеждат и отслабват, какъвто беше първоначалният замисъл.

През декември 2016 г. кампанията се увенча с успех – Европейската комисия обяви, че екомрежата Натура 2000 е доказала полезността си и че няма да бъде ревизирана.