WWF в България | WWF

WWF в БългарияПрисъствие от над 20 години

Дунавско-Карпатската програма на WWF работи в България от 1998 г.
Основните й цели са опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчивото развитие в района, който обхваща България, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна.

Днес WWF е една от водещите природозащитни организации, която работи по широк кръг проблеми - от местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000 и защитените територии, през горите и сладководните екосистеми до земеделските политики и развитието на селските райони.

През 2006 г. WWF официално регистрира неправителствената организация WWF Дунавско-Карпатска програма България, което показва интереса към опазването на природата в страната.

WWF е част от коалицията от неправителствени организации "За да остане природа в България".

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.

Годишен доклад на WWF България за 2017 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF В БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF В БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

Годишен доклад на WWF в България за 2014 г.

Годишен доклад на WWF в България за 2013 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF В БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

Годишен доклад на WWF в България за 2012 г.

Годишен доклад на WWF в България за 2010 г.

Годишен доклад на WWF в България за 2009 г.

Годишен доклад на WWF Дунавско-Карпатска програма за 2007 г. (на англ. език)