WWF в БългарияГодишен доклад на WWF в България за 2021 г.

WWF е една от водещите природозащитни организации в световен мащаб. Мисията ни е да спрем влошаването на околната среда на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата. Това може да се постигне чрез:
  • запазването на биологичното разнообразие;
  • устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси;
  • намаляването на замърсяването и безогледното потребление.
През 2006 г. WWF официално регистрира неправителствената организация WWF България, което показва интереса към опазването на природата в страната.

В България сме се посветили на опазването на гори, реки и защитени територии. Работим и за ограничаване на климатичните промени, както и следим за нарушения на природозащитното законодателство. Помагаме за защитата на емблематични видове като кафявата мечка и дунавските есетри. WWF работи в сътрудничество с други природозащитни организации и институции, както и с бизнеси, медии, училища и университети.

WWF е част от коалицията от неправителствени организации "За да остане природа в България".

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF В БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.

Годишен доклад на WWF България за 2017 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF В БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF В БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА WWF В БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

Годишен доклад на WWF в България за 2014 г.

Годишен доклад на WWF в България за 2013 г.

Годишен доклад на WWF в България за 2012 г.

Годишен доклад на WWF в България за 2010 г.

Годишен доклад на WWF в България за 2009 г.

Годишен доклад на WWF Дунавско-Карпатска програма за 2007 г. (на англ. език)