ВЕСЕЛИНА КАВРЪКОВА

Изпълнителен директор

ДИАНА ДИМИТРОВА

Директор "Природозащитни програми"

НЕЛИ ПАПАЗОВА

Ръководител "Развитие и мониторинг на проекти"

         

         

ГОРИ

НЕЛИ ДОНЧЕВА

Ръководител програма "Гори"

ДОБРОМИР ДОБРИНОВ

Старши експерт "Природозащитно законодателство"

КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ

Старши експерт "Гори"

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА-ШНЕЛ

Ръководител проекти

ЯНА БАРЗОВА

Старши експерт "Гори"

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ

АПОСТОЛ ДЯНКОВ

Ръководител програма "Климат и енергия"

ДАНИЕЛА ГРАДИНАРСКА

Ръководител проекти

ПЕТЪР МИЛЕВ

Проектен сътрудник

РАЙНА АНГЕЛОВА

Старши експерт "Климат и енергия"

ТЕОДОРА ПЕНЕВА

Старши експерт "Климат и енергия"

ВОДИ - ЕСЕТРИ - ДУНАВ

СТОЯН МИХОВ

Ръководител програма "Води"

БОРИСЛАВА МАРГАРИТОВА

Старши експерт "Опазване на води и видове"

ДИАНА БАКАЛОВА

Старши експерт "Водни политики"

ИВАН ХРИСТОВ

Ръководител проекти

                           

ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

НАДА ТОШЕВА

Ръководител програма "Защитени видове"

АЛЕКСАНДЪР ДУЦОВ

Старши експерт "Опазване на видове"

КАТЕРИНА РАКОВСКА

Старши експерт "Политики биоразнообразие"

МАРИЯ КАЧАМАКОВА

Старши експерт "Опазване на видове"

СТЕЛА АПОСТОЛОВА

Старши проектен сътрудник

ИНОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКА АНГАЖИРАНОСТ

КОСТАДИН АНДОНОВ

Ръководител "Младежка ангажираност и иновации"

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

Технически асистент

БОЯНА ДРАГОЕВА


Експерт "Младежка ангажираност и образование"

ВИКТОРИЯ ТАБАКОВА

Координатор "Младежка ангажираност"

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Ръководител проекти

ЛИЛИЯ АРАКЧИЕВА

Старши експерт "Образование и младежка ангажираност"

МАРКЕТИНГ И АНГАЖИРАНОСТ

ЛАТИНКА ДУЧЕВА

Директор "Маркетинг и ангажираност"

АДРИАНА ЦОНЧЕВА

Асистент "Телемаркетинг"

ДЕНИЦА РАЙКОВА

Експерт "Създаване на съдържание"

ЕЛЕНА ГАНЧЕВА

Ръководител "Набиране на средства"

МАРИНА МИХАЙЛОВА

Ръководител "Корпоративни партньорства"

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

Ръководител "Комуникации"

КАЛИНА БОЯДЖИЕВА

Експерт "Кампании и партньорства"

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ

Експерт "Работа с медии"

КРИСТИНА АГНЕР


Асистент "Дигитални комуникации"

ЦВЕТОМИРА ФИЛИПОВА

Експерт "Дигитални комуникации"

ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

РАДОСТИНА МИТОВА

Директор "Финанси и администрация"

БИЛЯНА ДИМИТРОВА

Проектен финансист

КИПРИЕЛА КЕЛОРСКА

Главен счетоводител

ЛЮДМИЛА САДОВЕНКО-ТАКОВА

Административен асистент

              

АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА

Проектен финансист

ТЕОДОРА ИВАНОВА

Старши проектен финансист

МИРОСЛАВА АЛЕКСОВА

Счетоводител

НАДЕЖДА АНДОНОВА

Експерт "Администрация"

               

ЧЛЕНОВЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП НА WWF CEE В БЪЛГАРИЯ

ВЕРОНИКА ИГНАТОВА

Регионален експерт "Човешки ресурси"

ВИОЛЕТКА МИНКОВА - АЛЕКСИЕВА

Регионален ръководител "Корпоративни партньорства"

МИЛЕНА РАНГЕЛОВА 

Регионален координатор "Мониторинг и отчетност"

МИХАЕЛА ПОПОВА


Регионален ръководител "Ключови клиенти"

РОСИЦА РУСЕВА


Регионален ръководител "Маркетинг"

ЦВЕТА ПЕТРУШИНОВА

Регионален ръководител "Човешки ресурси"

МАРИНА БАНУШЕВА

Регионален експерт по разработване на проекти

ТРАЯНА ДОНЕВА

Регионален експерт по устойчив бизнес