ВЕСЕЛИНА КАВРЪКОВА

Изпълнителен директор

ДИАНА ДИМИТРОВА

Консервационен директор

НЕЛИ ПАПАЗОВА

Координатор Управление на проектно изпълнение и развитие

         

         

ГОРИ

НЕЛИ ДОНЧЕВА

Главен експерт Опазване на горите

ДОБРОМИР ДОБРИНОВ

Старши експерт Природозащитно законодателство

КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ

Старши експерт Опазване на горите

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА-ШНЕЛ

Ръководител проекти

ЯНА БАРЗОВА

Експерт Опазване на горите

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

Главен експерт Климат

АПОСТОЛ ДЯНКОВ

Старши експерт Климат

ЛОРА ЖЕБРИЛ

Експерт Политики и пазари

РАЙНА ПОПОВА

Старши експерт Пазари

СТАНИСЛАВ ЯНЕВ

Технически асистент

ВОДИ - ЕСЕТРИ - ДУНАВ

СТОЯН МИХОВ

Главен експерт Опазване на води и видове

БОРИСЛАВА МАРГАРИТОВА

Експерт Опазване на води и видове

ТАНЯ ЖЕЛЕВА

Проектен сътрудник

ФИЛИП ПЕНЧЕВ

Старши експерт Води

                 

ОПАЗВАНЕ НА МЕЧКИ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ДИВАТА ПРИРОДА

ЕКАТЕРИНА ВОЙНОВА

Старши експерт Опазване на видове

МАРИЯ КАЧАМАКОВА

Старши експерт Опазване на видове

НАДА ТОШЕВА

Проектен ръководител

РОСЕЛИНА СТОЕВА

Проектен ръководител

СТЕЛА АПОСТОЛОВА

Старши проектен сътрудник

ИНОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКА АНГАЖИРАНОСТ

КОСТАДИН АНДОНОВ

Координатор Иновации и развитие

ВИКТОРИЯ ТАБАКОВА

Координатор Младежка ангажираност

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Ръководител проекти

ЛИЛИЯ АРАКЧИЕВА

Старши експерт Младежка ангажираност и образование

                

КОМУНИКАЦИИ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

Ръководител Комуникации

КАЛИНА БОЯДЖИЕВА

Експерт Кампании и партньорства

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ

Експерт Работа с медии

ПЕТЯ БАРАБОЛОВА

Експерт Комуникации

ЦВЕТОМИРА ФИЛИПОВА

Експерт Дигитални комуникации

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

ЕЛЕНА ГАНЧЕВА

Ръководител Набиране на средства

АДРИАНА ЦОНЧЕВА

Асистент Телемаркетинг

                                     

                                        

                

ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

РАДОСТИНА МИТОВА

Ръководител Финанси и администрация

БИЛЯНА ДИМИТРОВА

Проектен финансист

КИПРИЕЛА КЕЛОРСКА

Главен счетоводител

ЛЮДМИЛА САДОВЕНКО-ТАКОВА

Административен асистент

МИРОСЛАВА АЛЕКСОВА

Счетоводител

НАДЕЖДА АНДОНОВА

Експерт администрация

ЧЛЕНОВЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП НА WWF CEE В БЪЛГАРИЯ

ВИОЛЕТКА МИНКОВА - АЛЕКСИЕВА

Регионален ръководител Корпоративни партньорства

МИЛЕНА РАНГЕЛОВА 

Координатор за ефективност и развитие на знанията

РОСИЦА РУСЕВА

Регионален Маркетинг ръководител

ЦВЕТА ПЕТРУШИНОВА

Регионален ръководител Човешки ресурси