Пирин – дом на най-малките сови | WWF

Пирин – дом на най-малките совиPosted on 20 December 2019
Врабчова кукумявка
© Андрей Ралев
Обичате ли да ходите на планина? А знаете ли, че в гората край вас живеят птици, които никога не срещате? Просто защото са малки и ловуват предимно през нощта. Това са совите. Нека да ви запознаем с две от тях:

Врабчовата кукумявка е най-малката сова в България. Обитава Централна Стара планина, Рила, Западни Родопи, Пирин и Славянка. Живее в  стари иглолистни и елово-букови гори между 1400 и 2000  м.  надморска височина. Храни се с дребни пойни птици и гризачи като се запасява и за зимата.

Пернатоногата кукумявка  се среща в иглолистните и смесени гори на Рило-Родопския масив, Централна и Западна Стара планина. Гнезди главно в стари смърчови и борови гори между 1000 и 2000 м. надморска височина. Храни се с дребни бозайници, по-рядко птици и насекоми.

Как проучваме совите?

Природозащитната организация WWF проведе научни изследвания на разпространението на двата вида сови в Национален парк „Пирин“ през 2019 г., като доклад за това ще бъде представен скоро. Работата беше извършена от опитен експертен екип, воден от доц. д-р Петър Шурулинков. Това беше изключително ценна възможност, тъй като позволи сравнение с данни от предишни изследвания от 2001 и 2013 г. Проучванията са трудни, тъй като се провеждат или много рано сутринта или през нощта. В някои случаи изследователите трябва да работят в условията на снеговалеж и силен вятър, а често палатката им се оказва затрупана със сняг.

Това са най-мащабните проучвания на горските сови в Пирин до момента. Предишните години не бе приложена усъвършенстваната методика за търсене на врабчовата кукумявка, която включва и дневни трансекти. Проучванията се правят с mp3 плейъри или смартфони и преносими колонки. Чрез тях се имитират брачен зов или позиви на съответния вид в рамките на поне пет минути в подходящите местообитания. Птиците биват привличани от този зов и „отговарят“ обратно. С други думи, да се проучат совите трябва да бъдат малко излъгани!

Установените находки на врабчова кукумявка са първите сигурни данни за присъствието на вида в НП „Пирин“ и въобще в целия северен дял на планината.

Малките сови са част от голямата екосистема

НП „Пирин“ е включен в Списъка на световните природни обекти на ЮНЕСКО и защото е  отличен пример за представителна функционираща естествена екосистема на планините на Балканския полуостров. Совите са важна част от тази екосистема и съществуването им зависи изцяло от старите гори, в които има дървета с хралупи. Тези хралупи се дълбаят от кълвачите, основните жилищни строители за хралупогнездящите видове птици и за някои бозайници. В Червената книга има данни, че горската зидарка и сънливците понякога конкурират врабчовата кукумявка за хралупи.
 
Совите контролират числеността на гризачите, като така се грижат за равновесието на различните компоненти в системата на гората.
 
Совите са знак, че защитените територии  наистина работят

Според последното издание на Червената книга на България, пернатоногата кукумявка  е уязвим, а врабчовата – застрашен вид. Това, че присъствието им се потвърждава в Национален парк „Пирин“ показва, че паркът изпълнява своята основна задача, да пази дивата природа на България. Паркът води началото си още през 1934 г, когато е създаден един от най-старите резервати в Европа – „Баюви Дупки“ в Северната част на Пирин, в землищата на Разлог и Банско. Близо 30 години по-късно (през 1962 г) той става част от Народен парк Вихрен, чиято площ също в годините е неколкократно увеличавана до сегашните 40 000 хектара  и преименуван на Национален парк „Пирин“.

НП „Пирин“ е сред най-южните местообитания на тези видове, което ги прави особено уязвими и намалява шансовете им за дългосрочно оцеляване. Особено при съвременните придизвикателства като климатични промени, рязкото подмладяване на горите, в резултат от интензивния дърводобив, пожари и други. Само здравите и незасегнати от човека горски екосистеми, които са и по-устойчиви към климатичните промени, могат да гарантират опазването на тези видове.

WWF има нужда от вашата помощ за да продължи да пази българската природа!
Подкрепете дейността ни с sms абонамент с текст на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори)!

Благодарим ви от сърце!
 
Врабчова кукумявка
© Андрей Ралев Enlarge
Врабчова кукумявка
© Андрей Ралев Enlarge