WWF: Европейският съюз навлезе в „екологичен кредит“ | WWF

WWF: Европейският съюз навлезе в „екологичен кредит“Posted on 13 May 2019
ЕС потребява ресурсите на 2.8 планети като Земята
© WWF
Хората в Европейския съюз използват природните ресурси много по-бързо от темпото, с което природата може да ги възстанови. Това сочат резултатите от проучване на природозащитната организация WWF и Global Footprint Network, публикувано броени дни преди изборите за Европейски парламент.

Датата 10-и май бележи момента, от който европейците, изчерпали своя „бюджет“ от природни ресурси, започват живот на екологичен кредит. Тази дата е изчислена, като са сравнени екологичният отпечатък на глава от населението в Общността със световния биокапацитет за всеки човек. За съжаление, положението постоянно се влошава. От WWF напомнят, че през 1961 г. този ден за Европейския съюз е настъпил на 13-и октомври.

Човешкото общество живее благодарение на даровете на природата – храна, вода, чист въздух, дървен материал и земя за изграждане на инфраструктура. Въпреки това, ако всички хора по света живееха по начина, по който го правим в Европейския съюз, човечеството би изполвало много повече ресурси, отколкото екосистемите могат да регенерират в рамките на една година. Това означава, че щяхме да се нуждаем от 2.8 планети като Земята, предупреждават природозащитниците.

Последствията от нашата неустойчива консумация включват глобално обезлесяване, загуба на биологично разнообразие, срив на рибните запаси, недостиг на вода, ерозия на почвата, замърсяване на въздуха и промени в климата. Това води до все по-чести екстремни метеорологични явления като суши, наводнения и горски пожари. Тези заплахи от своя страна прдизвикват напрежение и конфликти за ресурси и изострят социалното неравенство в глобален мащаб.

WWF напомня, че са необходими драстични действия, за да се предотврати криза, тъй като Европейският съюз потребява почти 20 % от биокапацитета на Земята, макар в блока да живее едва 7 % от световното население.

„Денят на екологичния дълг в Европейския съюз е ясен знак, че потреблението в ЕС допринася за настъпващия климатичен колапс на Земята. Това е не само безотговорно, но и опасно. Необходими са спешни действия и лидерите на ЕС трябва да мобилизират политическа воля и да проправят път към устойчиво бъдеще, в центъра на което да залегнат целите за устойчивото развитие на ООН“, призова Естер Асин от WWF, Европейски политики (Брюксел).

„Ние управляваме пирамидална схема, като взимаме ресурси от бъдещето, за да управляваме днешната икономика. Няма нужда да се напомня, че това е рисковано за просперитета на Европа. Не можем да мислим единствено за финансите без да отчитаме колко от проридните ресурси използваме и колко ни остават. Ние имаме избор. Ако изберем да изчерпим нашето бъдеще, няма да спечелим. Европейският вот сега ни дава възможност да изберем различен път, който позволява траен просперитет“, коментира Матис Вакернагел, основател на Global Footprint Network.

Проучването показва, че въпреки големите различия между европейските страни, нито една от тях не се представя на устойчиво ниво. На дъното на таблицата е Люксембург, който е изчерпал биокапацитета си още на 16-и февруари. Румъния се представя най-добре. Нейният ден на екологичния дълг ще настъпи на 12-и юли. Следвана е от България, където се очаква това да стане на 22-и юни. Водещата европейска икономика Германия е използвала своя „бюджет“ от годишни ресурси до 3-и май. От глобална гледна точка Европейският съюз има третия по големина екологичен отпечатък след Китай и Съединените щати.
ЕС потребява ресурсите на 2.8 планети като Земята
© WWF Enlarge