Какво би искал/а да потърсиш?

Забраната за улов на есетри се удължава с още пет години

WWF приветства съвместната заповед на МЗХГ и МОСВ

2021 година започна с много хубава новина за всички природозащитници! Забраната за улов на есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море се удължава с още пет години, считано от първи януари 2021 г. Това се определя в съвместна заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и министъра на околната среда и водите Емил Димитров.

Целта на решението е да спомогне за съхранение на популациите на последните четири есетрови вида, все още срещани в Европейския съюз: руска есетра, чига, пъструга и моруна. Опазването им е основен приоритет и в дейността на природозащитната органазия WWF, която години наред работи в тази посока.

Съгласно заповедта, при случаен улов на екземпляри от тези видове, те следва да се връщат незабавно в съответния воден басейн, от който са уловени, независимо от тяхното състояние. Капитаните на риболовни кораби са длъжни да вписват в риболовния дневник всеки случаен улов на есетри по вид, пол, тегло и размери на всяка уловена риба поотделно. Задължение за записване на такава информация имат и практикуващите любителски риболов.

За първи път забрана за експлоатацията на есетри у нас беше въведена през 2012 г. поради влошеното състояние на дивите популации и оттогава насам не е спирала да функционира. За съжаление, въпреки това понякога възрастните  екземпляри, които навлизат в река Дунав, за да се възпроизвеждат, все още стават плячка на бракониери. Причината е високата цена на техния хайвер на черния пазар. WWF предупреждава, че всеки продукт от дива есетра е незаконен и вреди както на малкото останали есетрови популации, така и на бъдещите доходи на рибарите.

Международният съюз за защита на природата класифицира есетрите като най-застрашената група от видове в света. Затова в продължение на много години WWF България работи за опазването на техните естествени местообитания. През 2014 и 2015 г. тя стана първата природозащитна организация, която извърши зарибяване на Дунав, като пусна в басейна на реката 50 000 есетрови риби от вида чига. През 2019 г. към Черно море се отправиха още 20 000 руски есетри, а през лятото на 2020 – 7 000 тримесечни моруни. Днес много от тези риби вече са в Черно море, а след години ще се завърнат отново по течението на реката, за да пуснат хайвера си.

Есетрите са оцелели до наши дни в продължение на 200 милиона години. Удивителен е фатктът е, че именно тук – в долното течение на Дунав, на границата между България и Румъния – са се запазили последните развиващи се в естествена среда есетрови популации в Европейския съюз. Освен че представляват част от историческото и природното наследство на реката, те, както и останалите мигриращи риби, играят важна роля като индикатор за състояние на водните екосистеми.

Но изграждането на язовири, диги и водноелектрически централи поставя непреодолими бариери по техния миграционен маршрут и води до фрагментация на местообитанията им. В дългосрочен план тези прегради, заедно с други човешки дейности като прекомерния улов и замърсяването на водите, заплашват да доведат до изчезването на есетрите.

Повече за живота на тези изумителни създания можете да видите във филма на WWF „Тайнствените властелини на Дунав“.
Нелегален улов на есетри