Какво би искал/а да потърсиш?

Panda labs или как младите хора у нас се адаптират към климатичните промени

Младежката програма за иновации на WWF с нова порция свежи идеи

Климатичните промени са най-голямата заплаха за планетата и човечеството през XXI в. Днес повече от всякога те излагат на риск природните екосистеми и нас хората – нашия живот и шанса ни да живеем и да се развиваме навсякъде по света. От продължителни суши до тежки наводнения, от горски пожари до необичайни горещини – предизвикателствата, с които трябва да се справяме, все повече се увеличават не само като продължителност, но и като интензитет.

Младите хора у нас не остават безучстни към случващото се. Десетки ученици и студенти на възраст до 25 години взеха участие в тематичния хакатон на Panda labs – младежката програма за иновации на WWF България. Групирани в 13 отбора, кой от кой по изобретателен и находчив, те потърсиха новаторски решения за адаптация към измененията в климата. Хакатонът бе втори по ред в семестъра „Бъдещето на водата“ и ангажира участниците с актуалните теми, свързани с прилагането на природно-базирани решения. Именно те са съществена част от работата на природозащитната организация в стремежа ѝ да смекчи последствията от климатичната криза.

„Един от основните начини, по които се усещат промените в климата, е именно чрез водата. Климатичните бедствия са предимно водни бедствия. Ускореното затопляне на климата е предпоставка за по-чести и интензивни наводнения, които се усещат с особена сила и щети в урбанизираните територии. От друга страна сме свидетели на все по-чести и по-дълги периоди на засушаване, причинени от липса на валежи и по-интензивно изпаряване вследствие на високи температури“, коментира Апостол Дянков, ръководител на програма „Климат и енергия“ във WWF България.

Хакатонът беше открит лично от изпълнителния директор на WWF България Веселина Кавръкова, която приветства над 70 участника в събитието, сред които официални гости, лектори, ученици, студенти и работещи млади хора. Апостол Дянков, ръководител на програма „Климат и енергия“ и старши експертът в неговия екип Райна Ангелова представиха основните предизвикателства, които поставят пред нас климатичните промени. Те дадоха и насоки за развитие на интересни природно-базирани решения, които биха могли да обърнат нещата в полза на хората.

Диана Бакалова, старши експерт „Водни политики” във WWF България онагледи темата с любопитен пример, илюстриращ концепция за прилагането на природно-базирани решения в участък на река Искър. А представители на Kaufland Bulgaria и Veolia България споделиха с младите новатори погледа на бизнес и колко много бихме спечелили всички от бързата и навременна адаптация към променящите се условия.

„По време на интензивното тридневно събитие отборите разработваха идеи, свързани с казуси и предизвикателства, представени от WWF България и Veolia България. Ученици и студенти търсиха решения за справяне с последствията от засушаването, недостига на водни ресурси и създаване продукти и услуги в помощ на властите в справянето с последиците от наводненията. Както обикновено, те можеха да разчитат на подкрепа от страна на ментори и фасилитатори от света на бизнеса, науката, НПО-сектора, както и на успешни участници от предишни хакатони“, разказа Виктория Табакова, координатор „Младежка ангажираност“ към WWF България.

В края на хакатона идеите на отборите бяха представени пред експертно жури, което оценяваше бизнес решенията по няколко ключови критерия. Най-съществените сред тях бяха: дали идеите разрешават реален екологичен проблем, дали отговарят на зададените казуси, дали са достатъчно иновативни и приложими в реалността, и най-важното – дали са практически изпълними.

Така след нелеки дискусии и продължителни обсъждания журито взе решение да отличи:
  • Отбор „ФЕЛС“ – с идея за използване на химичен продукт (натриев полиакрилат) в земеделието с цел намаляване на количествата вода, използвана за напояване в сухи райони;
  • Отбор „Water Warriors“ – с предложение за мобилно приложение в помощ на земеделците, което да прогнозира засушавания на територията на България;
  • Отбор „Билка“ – с идея за мобилно приложение, чрез което потребителите могат да докладват за наличие на замърсявания в речните басейни и неизправности в канализационната и водопроводната мрежа.
Отбор „ФЕЛС“ и отбор „Water Warriors“ продължават участието си в семестъра „Бъдещето на водата“ като ще се включат в мастър класа на Panda Labs, който ще се проведе през януари 2024 г. В него отборите ще имат възможността да се срещнат с подбрани лектори и ментори – експерти, учени, предприемачи и бизнес лидери, с помощта на които да доразвият своите идеи. Най-добрите от тях ще се състезават за финансиране в размер на 7 000 лв. за практическа реализация на своите прототипи чрез прилагане на точните бизнес решения.
 

Участниците в есеннния семестър по Програмата Panda Labs търсят решения за бъдещето на водата с активната подкрепа на Фондация „Америка за България“, Kaufland България, Фондация Кока Кола и Veolia България.
Младите и климатичните промени