Жалба във ВАС срещу правителственото решение за Натура 2000Posted on 23 March 2007
Опасността над Пирин остава
Опасността над Пирин остава
© Ogilvy & Mather Sofia
Пет природозащитни организации - вносители на места от европейската екологична мрежа Натура 2000 – обжалват частично пред Върховния административен съд решението на правителството от 2 март 2007 г., с което беше приет списъкът на защитените зони от мрежата.

Природозащитните организации описват в жалбата, че списъкът на защитените зони се приема с голямо закъснение и е непълен. Още през ноември 2006 г., съвещателният орган към Министерство на околната среда и водите - Националният съвет по биоразнообразие - принципно одобри списък от 225 защитени зони за местообитанията. След предложение на Национално управление по горите бе обявено, че съветът е решил да отложи 29 зони, които по площ обхващат почти половината от мрежата със зони по местообитанията. В Министерски съвет бяха внесени за одобрение 196 защитени зони. От тях обаче кабинетът отложи още 16, които са всъщност последните останали незастроени места по българското Черноморие. Организациите припомнят, че допълнително между правителственото решение и обнародването на списъка са били отложени без научни аргументи още 5 зони от Натура 2000.

Природозащитниците предупреждават, че „отлагането” за октомври 2007 г. на защитени зони от Натура 2000 за опазване на дивите птици и местообитанията по двете европейските директиви противоречи на Закона за биологичното разнообразие.

В жалбата петте природозащитни организации се противопоставят на правителственото решение в защитените зони от Натура 2000 да не се включват териториите с приет общ устройствен и/или подробен устройствен план. Според тях това изключване води до обезмисляне на защитата на местообитанията, която трябва да бъде осъществена чрез обявяването на съответната територия за защитена зона.

Жалбата е подписана от WWF Дунавско – Карпатска програма България, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Зелени Балкани-Стара Загора, Българско дружество за защита на птиците и Информационен и учебен център по екология. Всички те са членове на коалицията «За да остане природа в България».
Опасността над Пирин остава
Опасността над Пирин остава
© Ogilvy & Mather Sofia Enlarge