Как да се отопляваме с дървесина ефективно и екологично?Posted on 19 August 2021
Макар огънят в камината да създава уют, непълното изгаряне на дървесината се превръща в основна причина за замърсяване с фини прахови частици
© WWF
Фините прахови частици у нас са причина за преждевременната смърт на повече от 12 500 души годишно. Статистиката сочи, че 80% от замърсяването идва от домакинствата, т.е. основният източник на фини прахови частици е битовото отопление, разчитащо на неефективни печки и котли на твърдо гориво. Експертите са уверени, че замърсяването може силно да се редуцира чрез правилното третиране и изгаряне на дървесината.


WWF предлага няколко лесни съвета за това как хем да се отопляваме ефективно, хем да пазим въздуха около нас:


Първо. Вместо да палим огън по традиционния начин като поставяме подпалките под дървата, трябва да поставяме първо дървата, а върху тях подпалките. Така огънят ще гори отгоре надолу, което ще осигури достатъчно кислород и топлина за пълното изгаряне.


Второ. Хубаво е да се въздържаме от употреба на сурови дърва. Те съдържат висока влажност, затова горят трудно и пушат много. При правилно съхранение след една година дървата ще изсъхнат и ще съдържат под 30% влажност като при горене ще отделят почти два пъти повече енергия и значително по-малко фини прахови частици. За да изсъхнат добре, дървата трябва да са нарязани, да са предпазени от дъжд, да не докосват земята и да се проветряват.


Трето. Нека не използваме третирана дървесина. При горене тя отделя полициклични ароматни хидрокарбони, смятани за причинители на няколко вида рак, както и летливи органични съединения, свързани с респираторни заболявания и алергии.


Четвърто. Задължително за безопасността е почистването на комина поне веднъж годишно. Ако не го правим, това може да предизвика опасни замърсявания вътре в дома.


Пето. От ключово значение също е и печката в дома ни. При старите печки, които се използват за отопление и готвене, едва 20% от енергията се превръща в топлина. При съвременните инсталации ефективността може да достигне 90%. Това означава, че за отоплението ще са необходими много по-малко дърва и съответно ще има много по-малко замърсяване.


Шесто. И не на последно място – важна стъпка, която ще повиши ефективността и ще намали разходите за отопление, е изолацията на дома.


Следвайки съветите на WWF, ще можем да се радваме както на качествена топлина вкъщи, така и на чист въздух. А и ще знаем, че сме предприели малка, но ключова стъпка в борбата срещу климатичните промени.

-----------------
Проектът е финансиран от програма Европейска инициатива за климата (EUKI). EUKI е финансов инструмент на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия (BMU). Основна цел на EUKI е да поощрява сътрудничеството по темата за климата в рамките на ЕС с цел смекчаване на последиците от емисиите парникови газове. Това се осъществява чрез засилване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и чрез обмяна на знания и опит.
 
Макар огънят в камината да създава уют, непълното изгаряне на дървесината се превръща в основна причина за замърсяване с фини прахови частици
© WWF Enlarge
EUKI
© EUKI Enlarge
Федерално министерство на околната среда на Германия
© Federal Ministry of Environment of Germany Enlarge
Неправилното изгаряне на дървесина вреди сериозно на нашето здраве
© WWF Enlarge
За да изсъхнат добре, дървата трябва да са нарязани и предпазени от дъжд
© WWF Enlarge
Изгарянето на влажни, неотлежали дърва е особено вероятно да доведе до високи емисии на фини прахови частици
© WWF Enlarge
Подпалките трябва да се поставят над дървата в печката
© WWF Enlarge