Шансът да сме заедно | WWF

Шансът да сме заедноPosted on 17 March 2020
Заедно - за да изградим бъдеще, в което хората да живеят в хармония с природата
© © Shutterstock / A3pfamily / WWF
От няколко месеца светът е в криза, която носи името „вирус covid-19“. Той взема жертви – хиляди хора вече си отидоха. Мерките за ограничаване на вируса се отразяват сериозно и на икономиката. Днес светът е различен и от всички нас, заедно, зависи в каква посока ще поеме след този голям урок.

Още преди седмица от WWF избрахме да сме отговорни и поетапно намалявахме работата в офиса до пълното му затваряне и преминаване изцяло на дистанционен, онлайн режим. Екипът ни няма да участва и във физически срещи и работни пътувания. Те би трябвало да са отменени, а ако не са, не искаме ние да сме тези, които нарушават правилата и спомагат развитието на вируса.

Беше ни трудно да вземем това решение, защото сега за нас започва най-вдъхновяващият период от годината – теренната работа. Новите ни гори по Марица, влажните зони по Дунав, сътрудничеството с горските стопанства, дунавските есетри, спирането на незаконните сечи... Тяхното време е сега. Всеки ден е ценен, всяка дата е планирана от отдадените ни полеви екипи.

Но залогът днес е огромен – човешки животи, здравната ни система, дори социалният мир. Правим каквото трябва, за да можем ние, представителите на WWF в България, да изпълняваме и сега мисията си – да изградим бъдеще, в което хората да живеят в хармония с природата.

Макар и в тази извънредна обстановка, нашата работа продължава. И ще се радваме да сте с нас.

На 28 март е Часът на Земята – моментът, в който милиони хора по света са заедно за общия ни дом – планетата. Всяка година фокусът на Часа е различен. Тази година избрахме да ви приобщим към опазването и възстановяването на горите. Въпреки че няма да можем да се съберем на традиционното ни събитие в последната събота на март, ще ви разкажем какво правим за гората, от какво има нужда тя, как може да сте полезни. Следете Фейсбук профила, сайта и Ютюб канала на WWF, за да разберете как да пазите природата с нас от собствените ни домове.

По план - преди кризата - след Часа на Земята бяхме решили "да скочим в реката". От първите си дни в България WWF работи да имаме чисти и живи реки. Ще успеем, когато имаме обществена и държавна подкрепа за премахване на речните прегради, спиране на изсичането на крайречните гори, връщането на видовете в реките, отказ от канализирането на естествените реки. Продължаваме и сега. Тези дни ще ви разкажем много за работата ни, като кулминацията ще е през юни за Деня на Дунав.

Кризите отминават, но фокусът върху тях е повод за неглижиране на много други, важни теми. Ние обаче няма да спрем работата си за опазване на Национален парк „Пирин“. Чакаме резултати от важното дело за екологичната оценка на управлението на парка. Също така наблюдаваме внимаваме изработването на  устройствен план на Царево – проект на плана предвижда застрояване на нови 800 декара, а това означава допълнително унищожаването на крайбрежието на Природен парк „Странджа“. Заедно с нашите последователи ще информираме и ще подаваме становища, за да не се допусне това.

Бъдете заедно с нас и с природата. Пролет е, дори наблюдението на градската природна среда от балкона може да ви даде много нови знания. Всяка седмица на Фейсбук профила на WWF ще публикуваме идеи и възможности от България и по света за близки срещи с удивителния свят на дивата природа.
Заедно - за да изградим бъдеще, в което хората да живеят в хармония с природата
© © Shutterstock / A3pfamily / WWF Enlarge