Какво би искал/а да потърсиш?

Две министерства молят ЮНЕСКО да допусне строителство на още писти и лифтове в Национален парк Пирин

Исканията са били отправени на среща в Париж, но са били отхвърлени от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", в която членува и WWF, съобщи за медиите, че е възмутена от това, че министерствата на туризма и на спорта са молили ЮНЕСКО да изключи още части от Национален парк "Пирин" от обекта на световното природно наследство, за да може в парка да се построят нови ски зони. В отговор директорът на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО е попарил исканията на българските представители.

Скандалното е, че в срещата не е участвал представител на екоминистерството, което отговаря за националния парк и за обектите на световното природно наследство на ЮНЕСКО. Идеята за изключване на нови части от Пирин от обекта на ЮНЕСКО никога не е предлагана за обсъждане на българското общество.

Природозащитниците научиха от официална кореспонденция с държавните институции, че на 15 юли 2015 г. в Париж директорите на "Административно правно обслужване“ в министерствата на туризма и на спорта заедно с шефа на фирмата, която подготвя новия план за управление на Национален парк Пирин, са предложили на директора на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО Кишоре Рао сериозно орязване на световното наследство в Пирин.

В протокола от срещата на българските представители с Рао се вижда, че с него е тествана идеята новите туристически зони, планирани от фирмата „Пролес инженеринг“, които ще заемат 10% от територията в Национален парк Пирин, да бъдат изключени от обекта на световното природно наследство.

Министерствата на туризма и спорта отдавна лобират без притеснения за разширението на ски зона в Банско върху други части на Национален парк "Пирин". В момента това е забранено от Закона за защитените територии и от сега действащия план за управление на националния парк.

ЮНЕСКО изключи ски зоните над Банско и Добринище от обекта на световното наследство през 2010 г., тъй като счете, че природата там е безвъзратно унищожена и урбанизирана.

Отговорът на Кишоре Рао от ЮНЕСКО обаче полива със студена вода щенията на българските представители:

– Ако Министерство на туризма иска да развива туризъм, не е необходимо той да бъде в границите на обекта за световно наследство Пирин - за това имате цялата останала територия на страната.

– Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО изисква детайлни планове за управление на всички зони и ако планът за Пирин предвижда туристическа дейност, е необходимо той да има оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). В момента изработеният проект на нов план за управление на Национален парк Пирин нито е детайлен, нито има доклад за оценка за въздействие върху околната среда

– В този си вид проектът на план за управление на Национален парк Пирин е неприемлив.

– България е предложила и Конвенцията е приела, че в границите на обекта на наследството Пирин няма да се развива ски спорт, но предложението, обсъждано сега, е точно обратното на тази позиция.

Официално министерството на туризма обяснява, че е пратило свой служител до Париж, за да „бъдем наясно с процесите и изработването на плана за управление на парка“.

Коалицията „За да остане природа в България“ пита министъра на туризма Николина Ангелкова:

- Кой е Вашият работодател? Явно не е данъкоплатецът, защото не сте представяли пред обществото идеите за намаляване на обекта на световното наследство Национален парк Пирин. Не е и Министерски съвет, защото и там не са дискутирани.

– Въобще информирахте ли Министерство на околната среда и водите за резултатите от проведената среща с ЮНЕСКО в Париж?

- Досегашните опити на Министерство на туризма за покровителство над идеите за застрояване на защитените територии явно не се дължат само на младостта и неопитността на служителите му. Кой определя Вашия дневен ред, министър Ангелкова?

Национален парк "Пирин" е обявен като Обект на световното наследство към Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 г. с площ 24 000 хектара. Площта на Национален парк Пирин като защитена територия съгласно българското законодателство е над 40 000 хектара.

Допълнителна информация:
– Протокол от срещата в Париж: http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/otgovor-ot-mvnr-po-zdoi-s-protokol-ot-sreshta-v-parizh-s-yunesko-i-razrabotvashtite-pu.
– Информация от Министерство на туризма: http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/otgovor-ot-mt-po-zdoi-za-sreshta-v-parizh-s-yunesko-za-pu-pirin-avgust-2015.